กิเลสยังเต็ม
โดย khampan.a  1 เม.ย. 2567
หัวข้อหมายเลข 47673

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๘๑๙]

กิเลสยังเต็ม

อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ สนทนาธรรมที่บ้านธัมมะ ภาคใต้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗


ค่อยๆ สะสมการที่จะเข้าใจถูกว่าไม่มีเราในขั้นฟังให้มั่นคง ยังไม่ถึงไหน ยังกิเลสเต็มเพียงแต่ว่าเริ่มรู้ว่าอะไรเป็นอะไร

จากมืดสนิทไม่รู้อะไรเลยในชีวิตเป็นเราเป็นสิ่งนั้นสิงนี้ไปตลอด จนเริ่มรู้ความจริงว่าไม่มีอะไรที่จะต้องเดือดร้อนให้วุ่นวายมากมายเลย ในเมื่อสิ่งนั้นหมดแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม เพราะฉะนั้น ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สาระที่จะทำให้เข้าใจถูก สิ่งนั้นก็เป็นขยะ ใช่ไหม? แล้วเก็บขยะกันตลอดเลย เมื่อไหร่จะทิ้งขยะ ยังชอบขยะก็ขยะล้น เมื่อไหร่ก็เป็นขยะทั้งนั้น เป็นจริงเป็นจังเป็นขุ่นเคืองเป็นแค้นเคืองเป็นความคิดประทุษร้ายต่างๆ อะไรต่างๆ มากมาย ทั้งหมดมาจากความไม่รู้ ปฏิจจสมุปปาทะ อาศัยกันเกิดขึ้น ความไม่รู้เป็นปัจจัยให้เกิดคิดไปต่างๆ นานาจนกระทั่งกระทำกรรมต่างๆ นานา กรรมดีกรรมชั่วทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง ทางใจบ้าง นี่คือความละเอียดอย่างยิ่งที่ว่าทุกคำกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงละเอียดยิบ


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย