สภาวะธรรมที่มีจริง และไม่มีตัวตน
โดย ict500  19 ต.ค. 2553
หัวข้อหมายเลข 17392

ผมได้ฟังเทปธรรมะ ของ ท่านอาจารย์สุจินต์ จะเน้นตลอดเวลาว่า สภาวะธรรมทุกอย่างมีจริง ถ้ามีจริง แล้วจะไม่มีตัวตนได้อย่างไรครับ หรือว่า เกิดขึ้นจริง แล้วดับไป ถือว่าไม่มีตัวตน ใช่มั๊ยครับความคิดเห็น 1    โดย ict500  วันที่ 19 ต.ค. 2553

ขอเพิ่มเติมครับ ได้ถามลูกชายในปัญหานี้ เขาตอบว่า สภาพธรรมะ ทั้งหลายเกิดขึ้นจริง ตั้งอยู่จริง และดับไปจริง จึงไม่ไปเรียกว่ามีตัวตน ดังนั้น ธรรมะ จึงเป็นสิ่งที่มีจริง และไม่มีตัวตน ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่ครับ ขอบพระคุณมากครับ


ความคิดเห็น 2    โดย prachern.s  วันที่ 20 ต.ค. 2553

ถูกต้องครับ สภาพธรรมเกิดเพราะปัจจัย เมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วดับไป ตัวตนอยู่ที่ไหน ตัวตนไม่มีเพราะสภาพธรรมทั้งหลายเกิดเพราะปัจจัย ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้ ให้เป็นไปตามอำนาจไม่ได้ เพราะค้านกับอัตตา


ความคิดเห็น 3    โดย ict500  วันที่ 24 ต.ค. 2553
ขอบพระคุณอาจารย์ครับ