ขันธ์--ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตน สัตว์ บุคคล
โดย ธรรมทัศนะ  20 มี.ค. 2552
หัวข้อหมายเลข 11697

ชีวิตที่ดำเนินไปในแต่ละวันนั้น ไม่พ้นไปจากขันธ์ ไม่พ้นไปจาก จิต เจตสิก รูป ซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงทั้งหมด เลย ขันธ์ หมายถึง สภาพธรรมที่ทรงไว้ซึ่งความว่างเปล่ากล่าวคือ ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตน เป็นสัตว์ เป็นบุคคล จะหาความเป็นตัวตน เป็นสัตว์ เป็นบุคคล ในขันธ์แต่ละขันธ์นั้นไม่ได้เลย ขันธ์ที่เป็นอดีต คือ ล่วงไปแล้วก็มี ที่กำลังเป็นไปอยู่ ก็มี ที่จักเกิดขึ้นเป็นไปในอนาคต ก็มี เพราะเป็นสิ่งที่มีจริงดังนั้น ท่านจึงจำแนกโดยประมวลขันธ์ออกไปโดยอาการ ๑๑ อย่าง คือ เป็นอดีตอนาคต ปัจจุบัน ภายใน ภายนอก หยาบ ละเอียด ทราม ประณีต ไกล ใกล้ ครับความคิดเห็น 1    โดย จักรกฤษณ์  วันที่ 20 มี.ค. 2552

ผมขออนุญาตช่วยแจกแจงสักนิดเพื่อความรู้มากยิ่งขึ้นว่า อาการ ๑๑ อย่าง นี้ อธิบาย และยกตัวอย่าง อย่างไร โดยเฉพาะที่ว่า "ไกล ใกล้" ซึ่งเป็นอาการนั้นคืออะไรครับ

ขอบพระคุณครับ


ความคิดเห็น 2    โดย prachern.s  วันที่ 20 มี.ค. 2552
ขอเชิญคลิกอ่านตัวอย่างที่ .. อาการ ๑๑ อย่างของขันธ์

ความคิดเห็น 3    โดย suwit02  วันที่ 20 มี.ค. 2552

สาธุ


ความคิดเห็น 4    โดย pamali  วันที่ 4 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 5    โดย chatchai.k  วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ