อบายมุขที่เคยทำ จะเป็นตัวขัดเราในการศึกษาธรรมหรือไม่ครับ
โดย Artwii  24 พ.ย. 2562
หัวข้อหมายเลข 31324

บางทีผมอยากทราบว่ากรรมไม่ดี ที่เราเคยทำมา เช่น อบายมุขต่างๆ จะเป็นตัวขัดเราในการศึกษาธรรมหรือไม่ครับความคิดเห็น 1    โดย khampan.a  วันที่ 26 พ.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ตราบใดที่ยังไม่สามารถดับกิเลสอะไรๆ ได้ ก็ยังมีขณะที่ไม่ดี คือ อกุศล เกิดขึ้น เป็นส่วนมาก เป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น ตามความเป็นจริงแล้ว เทียบส่วนกันไม่ได้เลย ระหว่างอกุศล กับ กุศล เพราะเหตุว่า อกุศลเกิดมาก แต่ถึงจะมีอกุศลมากมายอย่างไรก็ตาม ก็ไม่ได้เป็นเครื่องกั้นการอบรมเจริญปัญญา เพราะสามารถฟังพระธรรมศึกษาพระธรรม สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูก ได้ สิ่งสำคัญ คือ ความเป็นผู้เห็นประโยชน์ของพระธรรม และ เมื่อมีความเข้าใจพระธรรม ปัญญา ความเข้าใจถูกเห็นถูก ก็จะคอยอุปการะเกื้อกูลให้คุณความดีประการต่างๆ เจริญขึ้นในชีวิตประจำวัน ค่อยๆ ขัดเกลาสิ่งที่ไม่ดีไปทีละเล็กทีละน้อย
ไม่มีใครไม่เคยทำผิด ไม่มีใครไม่เคยทำสิ่งที่ไม่ดี แต่สิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไป ไม่สามารถย้อนกลับไปทำอะไรได้ เพราะฉะนั้น ขณะนี้สำคัญที่สุด ที่จะเป็นคนดีและตั้งใจฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมต่อไป ครับ
...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...


ความคิดเห็น 3    โดย Artwii  วันที่ 3 ธ.ค. 2562

ขอบคุณครับ


ความคิดเห็น 4    โดย ประสาน  วันที่ 6 ธ.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 5    โดย chatchai.k  วันที่ 17 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 6    โดย chatchai.k  วันที่ 23 ม.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อบรมปัญญาให้เข้าใจความจริง จะเป็นประโยชน์ทั้งชาตินี้ และชาติต่อๆ ไป กุศลที่ทำได้เสมอๆ คือ การฟังพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง มีคุณค่ามหาศาลสำหรับชีวิตที่ต้องเดินทางต่อไป อีกแสนไกล และกันดาร

ขอเชิญศึกษาพระธรรม...

รวมลิงก์เมนูต่างๆ ในเว็บไซต์

พระไตรปิฎก

ฟังธรรม

วีดีโอ

ซีดี

หนังสือ

กระดานสนทนา