องค์ของปาณาติบาตมี ๕ อย่าง
โดย บ้านธัมมะ  14 เม.ย. 2551
หัวข้อหมายเลข 8210

พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 287

องค์ของปาณาติบาตนั้น มี ๕ อย่าง คือ

๑. ปาโณ สัตว์มีชีวิต

๒. ปาณสัญิตา รู้ว่าสัตว์มีชีวิต

๓. วธกจิตตัง มีจิตคิดฆ่า

๔. อุปักกโม มีความพยายาม

๕. เตนมรณัง สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้นความคิดเห็น 1    โดย munlita  วันที่ 9 ส.ค. 2555

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ


ความคิดเห็น 2    โดย orawan.c  วันที่ 10 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 3    โดย chatchai.k  วันที่ 4 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 4    โดย Jarunee.A  วันที่ 29 มี.ค. 2567

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ