ขอเชิญร่วมสนทนาธรรม เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับพระพุทธศาสนา ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
โดย มศพ.  20 พ.ค. 2566
หัวข้อหมายเลข 45965

ขอเชิญร่วมสนทนาธรรมกับ

อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ศ.พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล

คุณชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร

และ คุณทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล

เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับพระพุทธศาสนา

วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ที่หอประชุมใหญ่ คณะสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


แผนที่ คณะสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร 0-2468-0239

รับชมย้อนหลังได้ที่นี่

สิ่งแวดล้อมกับพระพุทธศาสนา

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านความคิดเห็น 1    โดย khampan.a  วันที่ 20 พ.ค. 2566

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ที่เคารพยิ่ง
... การสนทนาธรรม เป็นมงคล เป็นเหตุให้ความเข้าใจถูกเจริญขึ้น ...
เรียนเชิญทุกท่านไปร่วมสนทนาธรรมนะครับ


ความคิดเห็น 2    โดย jaturong  วันที่ 21 พ.ค. 2566

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 3    โดย มังกรทอง  วันที่ 23 พ.ค. 2566

ขอน้อมกราบอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ ขอรับ


ความคิดเห็น 4    โดย Nitchada C.  วันที่ 28 พ.ค. 2566

น้อมกราบอนุโมทนาสาธุคะ

ในจิตอันมีกุศลนั้น


ความคิดเห็น 5    โดย Bunma  วันที่ 28 พ.ค. 2566

กราบอนุโมทนา


ความคิดเห็น 6    โดย swanjariya  วันที่ 31 พ.ค. 2566

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง