ทุกอย่างเกิดขึ้น เมื่อมีเหตุปัจจัยเท่านั้น
โดย khampan.a  27 พ.ค. 2565
หัวข้อหมายเลข 43164

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๗๑๔]

ทุกอย่างเกิดขึ้น เมื่อมีเหตุปัจจัยเท่านั้น


ไม่ว่าสมัยใดทั้งสิ้น มีคนที่ลำบากทุกข์ยาก แม้เป็นเศรษฐี ก็ไม่มีความสุขได้ เพราะว่าเป็นโรคที่ร้ายแรง เพราะฉะนั้น จะเห็นได้ว่านี่คือสิ่งซึ่งประจำโลก ไม่มีใครสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้

ไม่ว่าที่ไหนในโลก มีคนที่ทุกข์ยากลำบาก เจ็บไข้ได้ป่วย และก็มีคนที่ตรงกันข้าม สุขสบายดีมีทุกอย่าง แต่สิ่งที่เหมือนกันคือไม่รู้ความจริง

ใครจะรู้ว่าใครจะตายเมื่อไหร่ เดี๋ยวนี้ก็ได้ แต่ก่อนตาย ก็มีความไม่รู้ความจริงเหมือนเดิม เพราะฉะนั้น ถ้ายังมีชีวิตอยู่ สิ่งที่มีค่าที่สุด ก็คือการรู้ความจริงซึ่งรู้เองไม่ได้ แต่ต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพและไตร่ตรอง ค่อยๆ รู้จักพระองค์ขึ้น

ถ้าเป็นผู้ที่ไม่เห็นโทษของความไม่ดี จะละความไม่ดีได้ไหม? และความไม่ดีต่างหากที่เป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ต่างๆ เพราะฉะนั้น จะแก้ไขความทุกข์ยากและปัญหาทั้งหมด ก็ด้วยความเข้าใจความจริง

ขณะนี้ทุกคนสบายดี แต่จะรู้ไหมว่าเมื่อไหร่จะมีความทุกข์แสนสาหัสเกิดขึ้น ใครสามารถจะไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นได้บ้าง ไม่ให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นได้บ้าง ไม่ทำให้ภัยพิบัติเกิดขึ้นได้? เป็นไปไม่ได้เลย ต้องเป็นไปตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และประจักษ์แจ้งและทรงแสดงแล้วว่าทุกอย่างเกิดขึ้น เมื่อมีเหตุปัจจัยเท่านั้น

ไม่มีอะไรจะมีประโยชน์และมีค่าในสังสารวัฏฏ์เท่ากับได้เข้าใจความจริง จากการที่ฟังทุกคำไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเอง ไม่ใช่อาศัยคนอื่นแล้วถามเขาว่าจริงไหม ใช่ไหม

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงพระธรรมจนมีพุทธบริษัทที่เข้าใจพระธรรม พระองค์จึงปรินิพพาน เพราะเหตุว่า พระองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมโดยละเอียดอย่างยิ่ง ที่สามารถจะอนุเคราะห์สัตว์โลกครบถ้วนแล้ว

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมให้คนได้ฟัง มีความเข้าใจมั่นคงที่เป็นพุทธบริษัททั้งหมด พระองค์จึงปรินิพพาน เพราะฉะนั้น ต่อไปนี้ฟังพระธรรมด้วยความเคารพสูงสุดพิจารณาไตร่ตรองความละเอียดลึกซึ้ง เป็นความเข้าใจของตนเอง จึงสามารถที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำอื่นๆ ทั้งหมด ในพระวินัย ในพระสูตร ในพระอภิธรรม ทั้งสามปิฎก ก็จะทำให้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชัดเจน เพราะว่าทุกคำสอดคล้องกัน เพราะว่าเป็นความจริงถึงที่สุด


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัยความคิดเห็น 1    โดย chatchai.k  วันที่ 28 พ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ