วิรตีเจตสิก ๓ ดวง
โดย บ้านธัมมะ  10 ม.ค. 2552
หัวข้อหมายเลข 10877

วิรตีเจตสิก ๓ ดวง

วิรตีเจตสิก เป็นเจตสิกที่เกิดขึ้นทำกิจวิรัติทุจริต มี ๓ ดวง คือ ...

๑. (๒๐) สัมมาวาจาเจตสิก เป็นเจตสิกที่เกิดขึ้นทำกิจวิรัติวจีทุจริต คือ มุสาวาท ปิสุณวาจา ผรุสวาท สัมผัปปลาปวาจา ขณะใดที่ไม่ล่วงวจีทุจริต ขณะนั้นสัมมาวาจาเจตสิกเกิดขึ้น วิรัติวจีทุจริตประเภทนั้นๆ

๒. (๒๑) สัมมากัมมันตเจตสิก เป็นเจตสิกที่เกิดขึ้น วิรัติกายทุจริต ๓ คือ ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร ขณะใดที่เว้นกายทุจริต ๓ ขณะนั้นสัมมากัมมันตเจตสิกเกิดขึ้น ทำกิจวิรัติกายทุจริตนั้นๆ

๓. (๒๒) สัมมาอาชีวเจตสิก เป็นเจตสิกที่เกิดขึ้น วิรัติกายทุจริต ๓ และ วจีทุจริต ๔ ซึ่งเป็นมิจฉาชีพ ขณะใดที่ละเว้นมิจฉาชีพ ขณะนั้นสัมมาอาชีวเจตสิกเกิดขึ้น ทำกิจวิรัติมิจฉาชีพนั้นๆ

ดาวน์โหลดหนังสือ -->

ปรมัตถธรรมสังเขปความคิดเห็น 1    โดย papon  วันที่ 31 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 2    โดย chatchai.k  วันที่ 7 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 3    โดย ค่อยๆศึกษา  วันที่ 26 พ.ย. 2564

ขอบพระคุณครับ ขออนุโมทนาครับ