ยิ่งฟัง ก็ยิ่งเห็นพระปัญญาคุณ
โดย บ้านธัมมะ  5 ธ.ค. 2547
หัวข้อหมายเลข 19130

คำสอนของพระผู้มีพระภาคเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนต้องศึกษาจริงๆ ไม่ควรประมาทคิดว่าเพียงฟังครั้งเดียว หรือสองครั้งก็สามารถที่จะเข้าใจได้โดยละเอียดลึกซึ้ง จนสามารถที่จะปฏิบัติและหมดกิเลสได้ในเวลารวดเร็ว แต่เป็นเรื่องที่ยิ่งฟังก็ยิ่งเห็นพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า พระธรรมที่ทรงแสดงนั้นเป็นสัจจธรรม คือ เป็นสิ่งที่มีจริงและสามารถที่จะพิสูจน์ได้ไม่ว่าในกาลไหนๆ ทั้งสิ้นความคิดเห็น 1    โดย chatchai.k  วันที่ 27 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ