สิ่งที่มีจริง กับ สิ่งที่ไม่มีจริง
โดย Kuat639  22 พ.ย. 2566
หัวข้อหมายเลข 46996

ใช้อะไรจำแนกแยกแยะว่า สิ่งที่มีจริง กับ สิ่งที่ไม่มีจริง และช่วยยกตัวอย่างสิ่งที่ไม่มีจริง คืออย่างไร? เช่น คนไม่มีจริงอย่างไร.ขอความรู้ความเข้าใจด้วยครับ,.โดยการยกตัวอย่าง ...ความคิดเห็น 1    โดย khampan.a  วันที่ 23 พ.ย. 2566

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สิ่งที่มีจริง คือ สิ่งที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นจริงอย่างนั้น มีลักษณะที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น เช่น โกรธ เป็นโกรธ เปลี่ยนโกรธให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ ความติดข้องเป็นความติดข้อง เปลี่ยนลักษณะของความติดข้องไม่ได้ แข็งเป็นแข็ง เปลี่ยนแข็งให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ เป็นต้น
ส่วนสิ่งที่ไม่มีจริง คือ ไม่มีลักษณะ ไม่มีสภาวะ นั่นคือ บัญญัติ ซึ่งหมายถึง ให้รู้โดยอาการนั้นๆ บัญญัติไม่มีสภาวะ บัญญัติเป็นเพียงเรื่องราวที่จิตคิดนึก เช่น เห็นแล้ว รู้ว่าเป็นคนหรือว่าเป็นสิ่งต่างๆ นั่นเป็นบัญญัติเรื่องราวแล้ว บัญญัติไม่มีสภาวะ บัญญัติเป็นเพียงเรื่องหรือชื่อของปรมัตถธรรม เพราะมีปรมัตถธรรม จึงมีชื่อ หรือมีคำบัญญัติ เพราะแท้ที่จริงแล้ว สิ่งที่มีจริงๆ ที่ใครๆ ก็เปลี่ยนแปลงลักษณะของสิ่งที่มีจริงนั้นไม่ได้ มีอยู่ ๔ อย่าง ที่เรียกว่า ปรมัตถธรรม ๔ ได้แก่ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน ไม่ใช่บัญญัติ บัญญัติไม่ใช่ปรมัตถธรรม บัญญัติไม่มีลักษณะให้รู้ ไม่มีจริง เพราะไม่มีลักษณะ แต่เพราะมีปรมัตถธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงนี้เอง จึงมีบัญญัติธรรม ยกตัวอย่างเช่น เพราะมีขันธ์ ๕ ซึ่งเป็นสภาพธรรมที่มีจริงที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย อันได้แก่ นามธรรม (จิต และเจตสิก) และรูปธรรม จึงมีการบัญญัติเรียกว่าเป็นคนนั้น คนนี้ เป็นคนดี เป็นคนไม่ดี เป็นต้น ทั้งหมดนี้ก็สืบเนื่องมาจากมีสิ่งที่มีจริงที่เป็นปรมัตถธรรมนั่นเอง ซึ่งความจริงแล้ว คนไม่มี มีแต่สภาพธรรมเท่านั้น ครับ

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

ช่วงประทับใจ (๕) ... สนทนาธรรมที่โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ _ มกราคม ๒๕๕๘

... ยินดีในกุศลของคุณ Kuat639 และทุกๆ ท่านด้วยครับ ...


ความคิดเห็น 2    โดย chatchai.k  วันที่ 23 พ.ย. 2566

ธรรมคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงๆ แล้วก็ไม่มีใครบันดาลได้ อย่างแข็ง ใครทำขึ้นมาได้ ไม่ได้ สิ่งที่มีจริง จริงเมื่อไร เมื่อเกิดขึ้น ถ้าไม่เกิด เราก็ไม่รู้ว่า สิ่งนั้นมีจริงๆ อย่างเสียง ถ้าเสียงไม่เกิด เราก็ไม่รู้ว่าเสียงมีจริง แต่พอเสียงเกิด แล้วมีการได้ยินเสียง ก็รู้ว่าเสียงมีจริงๆ คิดนึกมีจริงๆ ไหม คิดนึก เห็น เห็นมีจริงๆ หรือเปล่า

ขอเชิญรับฟัง ...

ศึกษาสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจขึ้น

การศึกษาธรรมะต้องทราบว่า ปรมัตถธรรมเป็นสิ่งที่มีจริง มีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างจริงๆ แต่ว่าสิ่งที่รวมกัน แล้วก็เกิดความทรงจำว่า เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือแม้แต่คำภาษาที่ใช้ ไม่ใช่ปรมัตถธรรม แต่เป็นบัญญัติ หมายความว่าเป็นสิ่งที่กล่าวขานให้รู้ความหมายของสิ่งนั้น

ขอเชิญรับฟัง ...

บัญญัติ - สมมติสัจจะ

ยินดีในกุศลจิตครับ


ความคิดเห็น 3    โดย Kuat639  วันที่ 23 พ.ย. 2566

ยังไม่เข้าใจอยู่ดี..แต่ก็จะศึกษาจนเข้าใจครับ..ขอบพระคุณครับ.ยากยิ่งนัก.


ความคิดเห็น 4    โดย Kuat639  วันที่ 23 พ.ย. 2566

การเกิดดับที่เร็ว.และละเอียดเกินไป.ยากที่จะเข้าใจได้..