วันฟ้าสาง ที่เวียดนามกลาง
โดย kanchana.c  17 พ.ค. 2557
หัวข้อหมายเลข 24873

เมื่อวันวิสาขบูชา ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้ไปฟังธรรม ที่ มูลนิธิศึกษา และเผยแพร่พระพุทธศาสนา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ บรรยายไว้ ตอนหนึ่งว่า วันวิสาขบูชา เป็นวันที่โลกสว่าง จากความมืดมิดของความไม่รู้ เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะ ทรงตรัสรู้ความจริงของสรรพสิ่งในโลกว่า ไม่มีสิ่งใด ที่เกิด ปรากฏ แล้วจะไม่ดับ เที่ยง เป็นสุข และเป็นตัวตนให้ยึดถือ ว่าเป็นสิ่งหนึ่ง สิ่งใด ได้เลย

เมื่อท่านรู้แจ้งอย่างนี้ ในวันสว่างแล้ว ก็ทรงมีพระมหากรุณา ทรงแสดง พระธรรม ให้ผู้ที่ได้สะสมความเข้าใจความจริงมา ได้รู้ตามด้วย ทำให้โลกสว่าง เพิ่มขึ้น

บัดนี้ เวลาผ่านไป ๒,๖๐๐ กว่าปี โลกก็เกือบมืดอีกครั้ง ด้วยความไม่รู้ เพราะ พระธรรมคำสอน อันตรธานไปจากความเข้าใจ พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ มุ่งเน้นไปที่พิธีกรรม ไม่มีการศึกษาคำสอน อย่าง ละเอียด รอบคอบ ให้ตรงตามที่ทรงแสดง

เมื่อสหายธรรมชาวเวียดนาม ได้เรียนเชิญท่านอาจารย์ มาสนทนาธรรม เพื่อ ให้เข้าใจคำสอนที่ถูกต้อง ที่เวียดนามเป็นครั้งที่ ๓ (ครั้งแรก เมื่อปี ๒๕๕๕ ที่เวียด- นามเหนือ ครั้งที่ ๒ ที่เวียดนามกลาง เมื่อปีที่แล้ว) จึงมีความรู้สึกว่า โลกกำลังจะเริ่มสว่าง ด้วยความเข้าใจ อีกครั้ง

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ คณะชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ๑๑ ท่าน นำโดย ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้ออกเดินทางไปดานัง ในวันเดินทาง มีผู้ร่วม เจริญกุศลหลายท่าน

คุณแก้วตา เอนกพุฒิ รับท่านอาจารย์และพี่จี๊ด มาส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิ และจัดการดูแลทุกสิ่งทุกอย่าง จนเรียบร้อย

คุณวันชัย ปกรณ์ธนภัทร นำกระเป๋าใบใหญ่ บรรจุของที่ระลึกจากมูลนิธิศึกษา และเผยแพร่พระพุทธศาสนา เป็นกระเป๋า เสื้อยืด มอบให้สหายธรรมเวียดนาม โดย คุณทวีชัย อยู่มั่นธรรมา เจ้าเก่าผู้มีจิตศรัทธา คุณวันชัย ปกรณ์ธนภัทร ผู้แข็งแรง ยังได้ช่วยเหลือยกกระเป๋า เข็นกระเป๋า ให้สมาชิกผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุมากกว่า ๘๗ ปี ๓ ท่าน มากกว่า ๖๐ ปี ๕ท่าน และ มากกว่า ๔๐ ปี ๒ ท่าน

ส่วนอีกท่านหนึ่ง คือ คุณเล็ก จิราภรณ์ ศรีสมุทร นั้น ไม่ได้ร่วมเดินทางมาด้วย แม้ว่าจะได้ช่วยกันเข็นกระเป๋า เข้าแถวเช็คอินแล้วก็ตาม เพราะพาสปอร์ตหมดอายุ ก่อน ๖ เดือน เนื่องจากนับเดือนผิด

มีเหตุปัจจัยหลากหลาย ที่ทำให้จะอยู่ หรือ จะไปที่ไหนก็ตาม ปีก่อน มีคนผิด สถานที่ คือ ผิดสนามบิน แต่ก็ยังทันขึ้นเครื่องบิน ปีนี้ ผิดเวลาไป ๑ เดือน เลยไม่ได้ ไปพร้อมกัน คุณเล็กต้องกลับไปทำพาสปอร์ตใหม่ แล้วจะตามไปทีหลัง พวกเรา เอาใจช่วยให้มาพบกันที่เว้ หรือบานาฮิลล์ หรือที่ดานัง นะคะ

ได้ขึ้นเครื่องจากสุวรณภูมิไปด้วยกัน ๑๐ ท่าน ตอนนี้สาวมาดมั่น คุณยุพิน สุชลธาดา ที่ตัดสินใจมาด้วย เพราะเห็นว่าคณะฯ มีแต่ผู้สูงอายุ ไม่มีกำลังเรี่ยวแรง ขนของหนัก จึงได้รับบทหนัก ยกกระเป๋าและสัมภาระต่างๆ ช่วยกับคุณแอ๊ว นภา จันทรางศุ สาวสวยหุ่นนางแบบ ที่ตั้งใจจะมาดูแลความสะดวกสบาย ให้ท่านอาจารย์ และคณะฯ แต่ก็ต้องรับบทหนักด้วยเช่นกัน

อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่าน ที่ร่วมมือกันคนละเล็กคนละน้อย ตามความ ถนัดและความสามารถ เพื่อให้การเผยแพร่พระธรรมของท่านอาจารย์ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ คือ ให้ความเข้าใจความจริงกว้างขวางไปสู่ผู้สนใจ ไม่ว่าจะอยู่ไหน ก็ตาม

จากสุวรรณภูมิ ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง ๕ นาที ก็ถึงไซ่ง่อน ต้องเข็นกระเป๋าไป สนามบินในประเทศ บินต่อไปดานัง ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง เวลา ๑๗.๐๐ น. ก็ถึงดานัง ลูกๆ หลานๆ หนุ่มสาววัยสดใส สหายธรรมชาวเวียดนามมารอรับท่านอาจารย์ พากัน นั่งรถบัสต่อไปฮอยอัน เมืองโบราณที่รักษาสภาพเดิมไว้อย่างดี จนได้เป็นมรดกโลก ใช้เวลาอีก ๔๕ นาที ก็ถึงที่พัก ด้วยความอ่อนเพลีย (ตัวเราเองซีออยล์ไม่ค่อยได้ผล)

โรงแรมที่พักอยู่ริมแม่น้ำทีบุน ร่มรื่นด้วยต้นไม้ สนามหญ้าเขียว เราต้องพัก สนทนาธรรมที่นี่ ๕ วัน หวังว่าคงได้สาระจากพระธรรม พอที่จะเป็นประโยชน์ ต่อ แฟนคลับ ที่ติดตามอ่าน นะคะความคิดเห็น 1    โดย khampan.a  วันที่ 17 พ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่งขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของอาจารย์กาญจนาเป็นอย่างยิ่ง ครับและขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ


ความคิดเห็น 2    โดย papon  วันที่ 17 พ.ค. 2557

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 3    โดย Boonyavee  วันที่ 17 พ.ค. 2557

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านที่ร่วมเดินทางและสนทนาธรรมที่เวียดนาม และ

ขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของคุณแม่แดง ที่กรุณาเล่าบรรยากาศภาคสนาม ส่งตรง กลับมาทุกครั้งที่ร่วมเดินทางไปด้วย อีกทั้งบทความที่มีสาระแทรกด้วยธรรมให้ชวน ติดตามทุกครั้ง

ขอกราบอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งค่ะ


ความคิดเห็น 4    โดย ธนฤทธิ์  วันที่ 18 พ.ค. 2557

ขอบคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ


ความคิดเห็น 5    โดย ดวงทิพย์  วันที่ 18 พ.ค. 2557

ขอบคุณคะและอนุโมทนาคะ


ความคิดเห็น 6    โดย เมตตา  วันที่ 19 พ.ค. 2557

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่งขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของอาจารย์กาญจนาเป็นอย่างยิ่ง ค่ะและขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน


ความคิดเห็น 7    โดย namarupa  วันที่ 19 พ.ค. 2557

อนุโมนาค่ะพี่แดง


ความคิดเห็น 8    โดย JANYAPINPARD  วันที่ 19 พ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะแค่ชื่อเรื่อง.ก็ชวนให้ติดตามอ่านแล้วคะ


ความคิดเห็น 9    โดย ใหญ่ราชบุรี  วันที่ 19 พ.ค. 2557

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนากุศลทุกประการของทุกๆ ท่านค่ะ

ด้วยความเคารพยิ่ง จาก ธิดารัตน์ เดื่อมขันมณี (ใหญ่ราชบุรี)


ความคิดเห็น 10    โดย montha  วันที่ 20 พ.ค. 2557

ขออนุโมทนาค่ะ

อ่านด้วยความตั้งใจและความเพลิดเพลิน ของเหตุปัจจัยต่างๆ ที่พี่แดงเล่าทุกขั้นตอน อย่างละเอียด จะคอยติดตามตอนต่อไปนะค่ะ


ความคิดเห็น 11    โดย yupaporn  วันที่ 27 พ.ค. 2557

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

รออ่านการสนทนาธรรมอยู่นะคะอาจารย์หญิง


ความคิดเห็น 12    โดย wirat.k  วันที่ 28 พ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 13    โดย wannee.s  วันที่ 30 พ.ค. 2557

อนุโมทนาในกุศลจิตทุกๆ ท่านค่ะ


ความคิดเห็น 14    โดย ch.  วันที่ 1 มิ.ย. 2557

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 15    โดย napachant  วันที่ 3 มิ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 16    โดย orawan.c  วันที่ 5 มิ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 17    โดย ปลากริม ไข่เต่า  วันที่ 22 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และอนุโมทนาครับ