กิเลสของตนเองเท่านั้น ที่เกิดขึ้นทำร้ายจิตใจของตนเอง
โดย khampan.a  9 ต.ค. 2563
หัวข้อหมายเลข 33076

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๒๕๕]

กิเลสของตนเองเท่านั้น ที่เกิดขึ้นทำร้ายจิตใจของตนเอง


ผู้ถาม : เวลานี้เราจะเจริญเมตตา อกุศลจิตของเรา ก็ยังมีอยู่ บางคน เราก็เห็นว่าเขาเฉยๆ มองดูแล้ว หน้าตาบอกบุญไม่รับ ขณะนั้นก็ทำให้จิตใจของเราเป็นอกุศล ต่อว่าทั้งๆ ที่บุคคลนั้นไม่เคยรู้จัก ไม่เคยอะไรเลย อกุศลของเรามันก็เกิดได้

ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ : ฟังแล้วเหมือนว่า อกุศลของเราฝากไว้ที่คนอื่น แล้วแต่ว่าเขาจะเอามาส่งให้เมื่อไหร่ ก็รับเอาเป็นอกุศลของเรา เพราะว่าหน้าตาของเขาบอกบุญไม่รับ เพราะฉะนั้น เราจึงเกิดอกุศล อย่าลืม ว่า คนอื่นไม่สามารถจะทำร้ายจิตใจของท่านได้เลย แต่ว่ากิเลสของตนเองเท่านั้นที่เกิดขึ้นทำร้ายจิตใจของตนเอง ถ้าถูกโจรจับเลื่อยอวัยวะ โจรสามารถจะทำร้ายได้เพียงอวัยวะ แต่จิตของคนนั้นที่เป็นกุศลเกิดขึ้น โจรไม่สามารถที่จะทำร้ายได้ เพราะฉะนั้น อกุศลทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเลย ไม่ว่าหน้าตาจะบอกบุญไม่รับ ก็ไม่ใช่เหตุที่จะทำให้อกุศลจิตของท่านเกิดได้ ถ้าไม่ใช่เป็นเพราะกิเลสของท่านเอง

ผู้ถาม : อย่างนั้นมันเป็นได้เฉพาะผู้ที่ได้อบรมจิต มีจิตใจสูงขึ้นแล้ว

ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ : ต้องค่อยๆ อบรมไป อย่าลืมว่า เป็นเรื่องอบรม เป็นเรื่องเจริญ เป็นเรื่องสะสม เป็นเรื่องปรารภเนืองๆ บ่อยๆ โดยรอบด้วยดี


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัยความคิดเห็น 1    โดย nattawan  วันที่ 10 ต.ค. 2563

อย่าลืม ว่า คนอื่นไม่สามารถจะทำร้ายจิตใจของท่านได้เลย แต่ว่ากิเลสของตนเองเท่านั้นที่เกิดขึ้นทำร้ายจิตใจของตนเอง ถ้าถูกโจรจับเลื่อยอวัยวะ โจรสามารถจะทำร้ายได้เพียงอวัยวะ แต่จิตของคนนั้นที่เป็นกุศลเกิดขึ้น โจรไม่สามารถที่จะทำร้ายได้ เพราะฉะนั้น อกุศลทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเลย ไม่ว่าหน้าตาจะบอกบุญไม่รับ ก็ไม่ใช่เหตุที่จะทำให้อกุศลจิตของท่านเกิดได้ ถ้าไม่ใช่เป็นเพราะกิเลสของท่านเอง

ยินดีในความดีค่ะ


ความคิดเห็น 2    โดย kullawat  วันที่ 16 ต.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 3    โดย chatchai.k  วันที่ 13 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ