ผ้าเช็ดธุลี
โดย khampan.a  20 ก.พ. 2566
หัวข้อหมายเลข 45593

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๗๓๙]

ผ้าเช็ดธุลี


อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ : คนอื่นทำร้ายเราไม่ได้ อย่างไรๆ จะด่า จะว่า จะพูดอะไรก็ตามแต่ เป็นกิเลสของใคร? ไม่ใช่ของเราแน่ เราไม่ได้พูด เราไม่ได้ทำอย่างนั้น เพราะฉะนั้น จะหวั่นไหวไหมกับคำของคนอื่น? และเวลาก็มีน้อยมาก จะไปเสียเวลากับการที่จะไปชี้แจงแก้ไข กับ การที่จะให้เขาเข้าใจสิ่งที่ถูกต้อง อะไรจะเป็นประโยชน์มากกว่ากัน เพราะฉะนั้น ไม่เดือดร้อนเหมือนผ้าเช็ดธุลี แล้วแต่ว่าใครจะเป็นอะไรก็ตามแต่ แต่มีความเมตตา มีความเป็นเพื่อน มีความเข้าใจ มีการรู้ว่าขณะไหนเป็นประโยชน์ที่สุด แม้เพียงหนึ่งขณะ ถ้าไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นสภาพธรรมที่ดีงาม แต่เป็นสภาพธรรมที่ไม่ดี ก็ไม่สามารถที่จะทำให้รู้ความจริงได้ แต่ว่าสภาพที่ค่อยๆ ขัดเกลาจากความไม่รู้และกิเลสมากมายมหาศาล วันหนึ่งก็จะรู้ได้ว่าวันหนึ่งนั้นอีกไกลสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ อีกกัปป์หนึ่ง กี่กัปป์ก็ตาม แต่ ก็ยังสามารถที่จะรู้ความจริงตรงตามที่ได้ฟัง ซึ่งมีความมั่นคง ว่า เป็นจริงอย่างนี้แน่นอน

เพราะฉะนั้น เริ่มเป็นผ้าเช็ดธุลี ก็สบายเลย ใช่ไหม? ไม่เดือดร้อน ใครไม่ดี เพราะเขาไม่รู้ ใครใช้คำกิริยาอาการวาจาใดๆ ที่ไม่ดีงาม ก็เพราะเขาไม่รู้ ควรเห็นใจไหม? ควรมีความหวังดีไหม? ถ้าสามารถที่จะช่วยให้เขาได้เข้าใจขึ้น ทำสิ่งที่ดีขึ้น นั่นก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง แต่ทำได้ไหม? (ทำไม่ได้) เข้าใจต่างหาก ธรรมที่เข้าใจทำหน้าที่ของธรรมที่เข้าใจ ว่า อะไรถูก อะไรผิด

อาจารย์วิชัย เฟื่องฟูนวกิจ : ยิ่งยึดมั่นว่าเป็นเราเท่าไหร่ ก็เป็นผ้าที่เช็ดธุลียากขึ้นเมื่อนั้น ดังนั้น ถ้าเป็นผู้ที่ค่อยๆ ละคลายความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นอัตตาตัวตน ก็ค่อยๆ เป็นผ้าเช็ดธุลี ทีละนิดทีละหน่อย

อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ : ผ้าเช็ดธุลี คือ เอาอะไรมาเช็ดสักเท่าไหร่ ผ้านั้นก็ไม่ได้เศร้าหมองตามไปด้วย เพราะธุลีเป็นธุลี แต่ผ้าที่เขาเช็ดธุลีขณะนั้น ไม่ได้เศร้าหมองตามธุลี


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัยความคิดเห็น 1    โดย tanrat  วันที่ 21 ก.พ. 2566

กราบอนุโมทนา สาธุ ในกุศลจิตค่ะ ท่านอาจารย์


ความคิดเห็น 2    โดย chatchai.k  วันที่ 11 มี.ค. 2566

กราบอนุโมทนาครับ