ฟังพระธรรมนำมาซึ่งความเห็นถูก
โดย khampan.a  29 เม.ย. 2565
หัวข้อหมายเลข 43053

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๖๙๗]

ฟังพระธรรมนำมาซึ่งความเห็นถูก


ประโยชน์ของผู้ฟังที่ศึกษาพระธรรมซึ่งเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็คือความเห็นถูกความเข้าใจถูกตามที่พระองค์ทรงตรัสรู้และทรงแสดง

ด้วยเหตุนี้ การฟังธรรมขณะนี้เป็นมงคล เพราะเหตุว่าจะนำมาซึ่งความเห็นถูกความเข้าใจถูก ซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะแสดงความจริงนี้ได้เลย เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงๆ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริง ไม่ใช่เพียงฟังและก็เข้าใจเรื่องราว แต่สามารถที่จะรู้ว่าขณะนี้ สิ่งที่มีจริงขณะนี้เข้าใจหรือเปล่าว่าคืออะไรและเข้าใจแค่ไหน ต้องเป็นความไม่รู้แน่นอน ก่อนที่จะได้มีการฟังธรรม แต่เมื่อได้มีการฟังธรรมแล้ว แม้ในครั้งพุทธกาล ๒๕๐๐ กว่าปีมาแล้ว ผู้ที่ได้เฝ้าได้ฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์ พระธรรมที่ทรงแสดงก็ไม่พ้นจากสิ่งที่กำลังมีจริงทุกกาลสมัย ในสมัยนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงกับผู้ที่ไปเฝ้าฟังพระธรรมก็ต้องเป็นเรื่องของสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวัน เห็นมีจริง ได้ยินมีจริง ได้กลิ่นมีจริง ลิ้มรสรู้รสต่างๆ มีจริง กายก็กระทบสัมผัส รู้ว่าเย็นหรือร้อน อ่อนหรือแข็ง ตึงหรือไหว ก็มีจริง และก็ยังมีความคิดซึ่งคิดก็จริง จะไม่จริงได้อย่างไร เพราะคิดเกิดแล้วก็ดับไปแล้วแต่ว่าจะคิดเรื่องอะไร

เพราะฉะนั้น ทุกอย่างที่มีจริงในชีวิตประจำวันซึ่งผู้ที่ยังไม่ได้ฟังพระธรรมเลยจะถึงความเจริญด้วยปัญญาได้ไหม เพราะเหตุว่าความเจริญจริงๆ ไม่ใช่ความเจริญทางวัตถุหรือความเจริญของความโลภความติดข้องความต้องการ การแสวงหาสิ่งซึ่งคิดว่าน่าปรารถนา คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สักการะ ความสุขต่างๆ แต่ความเจริญจริงๆ ต้องเป็นความเจริญของจิตซึ่งมีปัญญาเริ่มเข้าใจธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง

จะกล่าวก็ได้ว่าความเจริญคือปัญญา ความรู้ถูกความเห็นถูก เพราะว่าถ้าไม่มีความรู้ถูกความเห็นถูก อะไรเจริญ? ความไม่รู้เจริญใช่ไหม? ก็เป็นสิ่งธรรมดาที่น่าคิด แต่บางคนก็ไม่ได้คิด ถ้าไม่มีความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพิ่มขึ้นเจริญขึ้น อะไรจะเจริญ? ก็ต้องความไม่รู้ ซึ่งไม่รู้นั่นแหละก็เจริญยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้แต่ละคำในพระพุทธศาสนา ควรที่จะได้เข้าใจจริงๆ ไม่ประมาท ไม่เผิน ไม่ข้ามไป คิดว่าจะไปรู้คำอื่น เพราะว่าคำนี้เข้าใจแล้ว เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะความลึกซึ้งของสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะรู้ได้โดยง่าย

แม้พระองค์เองเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ก็ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีทุกประการเพื่อที่จะรู้ความจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้ แสดงว่า ความจริงในขณะนี้รู้ยากหรือรู้ง่าย? เป็นสิ่งซึ่งลึกซึ้งมากซึ่งก็ควรที่จะได้ฟังตลอดชีวิต เพราะเหตุว่า ฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงเพื่อรู้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว เพื่อที่จะละความไม่รู้ เพื่อความรู้และความเจริญในคุณธรรมความดีจะได้เพิ่มยิ่งขึ้น


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัยความคิดเห็น 1    โดย chatchai.k  วันที่ 30 เม.ย. 2565

กราบอนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 2    โดย เมตตา  วันที่ 30 เม.ย. 2565

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ ด้วยความเคารพนิ่ง และกราบยินดีในความดีทุกท่านค่ะ