เรียนรู้...ชีวิต
โดย พุทธรักษา  2 ต.ค. 2552
หัวข้อหมายเลข 13814

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เราทุกคน อยากจะมีแต่ความรู้สึกที่เป็นสุข ตลอดเวลาแต่ก็ เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้.! ถ้าเราสามารถเข้าใจ "เหตุ" ที่ทำให้ความรู้สึกของเรา ต่างๆ กันไปก็จะทำให้ความรู้สึกที่ไม่พอใจ น้อยลง "ชีวิต" เป็นสิ่งที่บังคบบัญชาไม่ได้เลย เพราะว่า "ชีวิตแต่ละขณะ" เกิดขึ้น เมื่อมี "ปัจจัย-ปรุงแต่ง" มีปัจจัย หลายปัจจัย ที่ปรุงแต่งให้ชีวิต มีความเป็นไปต่างๆ เราอาจจะคิดว่า เรา "บังเอิญ" เกิดมาในประเทศนั้นๆ และเราแต่ละคน ก็มีชีวิตที่แตกต่างกันไป.

แต่ ความจริง ชีวิตของเรา ทุกขณะ เป็นไปตาม "ปัจจัย" ทั้งสิ้น คนเรา มีความคิดต่างกัน มีความรู้สึกต่างกัน เพราะมี "ปัจจัย" ที่ต่างกันนั่นอง เราจึงควร "ศึกษา" ให้เข้าใจชีวิตของเรา และ ตัวเราและ ควรเรียนรู้ "ชีวิต" ในขณะนี้ เราคิดว่า มีตัวตน คิดว่า มี "เรา"แต่ สิ่งที่คิดว่าเป็น "เรา" นั้น คือ ขณะนี้.!ที่กำลังเห็น กำลังได้ยิน กำลังได้กลิ่น กำลังลิ้มรส กำลังกระทบสัมผัสและ กำลังคิดนึก

ขณะที่กำลังเห็น เป็นต้น นั้นเห็นสิ่งที่น่าพอใจบ้าง เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจบ้าง แต่ การเห็นแต่ละขณะ นั้น เกิดขึ้น "ต่างขณะ" กัน หมายความว่า การเห็นที่ไม่เหมือนกัน จะเกิดขึ้นขณะเดียวกันไม่ได้. "ชีวิต" ชั่วขณะหนึ่งๆ นั้น ฯ เป็นสิ่งที่ "มีจริง" สำหรับทุกคนไม่ว่าเราจะเรียกสิ่งต่างๆ เหล่านั้น ด้วยภาษาอะไร ก็ตาม

ข้อความบางตอนจากหนังสือ "เข้าถึงธรรม" เรียบเรียงโดย Nina Van Gorkomแปลโดย สุจิตต์ อึ้งภากรณ์

ขออนุโมทนา
ขออุทิศกุศลแด่คุณพ่อ คุณแม่ และ สรรพสัตว์ความคิดเห็น 1    โดย วิริยะ  วันที่ 2 ต.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 2    โดย chatchai.k  วันที่ 18 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ