ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ซาบซึ้งในหทัย [6]
โดย วันชัย๒๕๐๔  24 พ.ย. 2556
หัวข้อหมายเลข 24071

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

วันเสาร์ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมฟังการสนทนาธรรมที่มูลนิธิฯ ในชั่วโมงพระสูตร ช่วงที่ ๒ ภาคเช้า

ปรกติ ข้าพเจ้ามักจะไปฟังการสนทนาธรรมที่ มศพ. ในภาคเช้าของวันอาทิตย์

แต่เนื่องจาก ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ นี้ ทางมูลนิธิฯ ประกาศงดการสนทนาธรรม

ประกอบกับทางมูลนิธิฯได้หยุดการสนทนาธรรมไปเป็นเวลานานถึงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา

เนื่องจากท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และ คณะฯ ได้เดินทางไปประเทศอินเดีย

ข้าพเจ้าจึงถือโอกาสในตอนเช้าของวันนี้ เดินทางไปกราบท่านอาจารย์

และอยู่ร่วมฟังการสนทนาธรรม ในช่วงเช้า เมื่อได้ฟังแล้ว เกิดความประทับใจ ซาบซึ้งใจ

ในข้อความที่ท่านอาจารย์ ได้สนทนากับอาจารย์อรรณพ หอมจันทร์

แม้จะเป็นเพียงข้อความสั้นๆ ที่ฟังดูเหมือนธรรมดาๆ มาก แต่มีความลึกซึ้ง เข้าใจยาก

ทำให้ข้าพเจ้าคิดถึงเพื่อนๆ สหายธรรมในเวปบอร์ดนี้

จึงขออนุญาตนำข้อความสั้นๆ ที่ซาบซึ้งใจนั้น มาฝากทุกๆ ท่าน ดังนี้ครับ

ท่านอาจารย์ ความเข้าใจผิด มีจริงๆ มีมานานแล้วด้วย ไม่ใช่ไม่มี

แม้ความเข้าใจผิด ก็เป็นธรรมะ ภาษาบาลี ภาษามคธี จะใช้คำว่า ทิฏฐิ

ทิฏฐิ ที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง จึงเป็น มิจฉาทิฏฐิ

เพราะฉะนั้น ไม่พึ่งพระธรรม ได้ไหม?

ต้องไตร่ตรอง ว่าคำที่ได้ฟัง จริงหรือเปล่า?

เพราะพระธรรม เป็นวาจาจริง วาจาสัจจะ ทุกคำ

อ.อรรณพ กราบท่านอาจารย์ ครับ คือ ไม่มีตัวตนที่จะทำ ไม่มีตัวตนที่จะฝึก

พระธรรมคำสอน จะเป็นประโยชน์อย่างไร?

เพราะว่า อบรม เจริญ ขัดเกลา อย่างนี้ครับ ท่านอาจารย์

ท่านอาจารย์ ค่ะ เรา หรือ ธรรมะ

อ.อรรณพ เป็นธรรมะ

ท่านอาจารย์ ค่ะ

อ.อรรณพ ซึ่งเป็นสิ่งที่เข้าใจยาก เริ่มต้น แล้วก็เป็นความเข้าใจเริ่มต้นด้วย

ท่านอาจารย์ ถ้าเข้าใจง่าย ทุกคนก็ไม่ต้องฟังพระธรรม

ที่ลึกซึ้ง และ ละเอียดยิ่ง

อ.อรรณพ ท่านอาจารย์พูดเมื่อสักครู่ ก็เป็นประโยชน์นะครับว่า

ถ้ามีแต่เพียงคำสอนสั้นๆ ว่า โกรธไม่ดี ก็อย่าโกรธ โลภ หลง ไม่ดี ก็สลัดเอาออกไปเสีย

ถ้าอย่างนี้ พระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องบำเพ็ญพระบารมี ที่จะแสดงพระธรรม เป็นประการต่างๆ

ท่านอาจารย์ เพราะฉะนั้น ต้องเข้าใจนะคะ ธรรมะ ได้ยิน ได้ฟัง ต้องเข้าใจ

คือ ทุกอย่าง เพื่อเข้าใจ

ไม่ได้แสดงให้ไม่รู้

แต่ทรงแสดงเพื่อให้เข้าใจถูกต้อง ตามความเป็นจริง

ซึ่งทั้งหมด เป็นธรรมะ แม้แต่คำนี้ก็ต้องไตร่ตรอง ไม่ใช่ว่า รับฟัง นะคะ

"ทุกอย่างเป็นธรรมะ" แล้วก็เกิดสงสัยว่า เอ...โกรธนี่ เป็นเราหรือ? จะสละอย่างไร?

ก็คือ ไม่รู้จักว่า ไม่ใช่เรา เป็นอนัตตา เป็นสิ่งที่มีจริง

เมื่อมีปัจจัย เกิด ปรากฏ

อ.อรรณพ ครับ แล้วการอบรม เจริญ กุศลธรรม ปัญญา และ การขัดเกลา

เป็นธรรมะ อะไร? อย่างไร? ครับ ท่านอาจารย์

ท่านอาจารย์ ในครั้งพุทธกาล มีผู้ไปเฝ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

ไปเฝ้าทำไม?

อ.อรรณพ ฟังพระธรรม

ท่านอาจารย์ ใช่ ใช่ไม๊คะ? เพราะฉะนั้น ทรงบำเพ็ญพระบารมี เพื่อตรัสรู้

และ ทรงมีพระมหากรุณา อนุเคราะห์ คนอื่น โดยการทรงแสดงพระธรรม ใช่ไหม?

แล้วจะให้ทำอะไร ที่จะรู้ได้ ถ้าไม่ฟังพระธรรม?

อ.อรรณพ ซึ่งในขณะที่ฟังนั้น เมื่อมีความค่อยๆ เข้าใจ ก็เป็นการสะสม

จะใช้คำว่า อบรม เจริญปัญญา อะไรก็แล้วแต่

เพราะขณะนั้น มีความเข้าใจเกิดแล้ว ก็ขณะนั้นเลย

ท่านอาจารย์ ค่ะ ก่อนฟัง เข้าใจไม๊คะ?

อ.อรรณพ ก่อนฟังก็ไม่เข้าใจ เพราะ ไม่เคยได้รู้ ได้ฟัง

ท่านอาจารย์ เข้าใจแล้ว ฟังอีก เข้าใจอีก ได้ไหม?

อ.อรรณพ เข้าใจเพิ่มขึ้น

ท่านอาจารย์ การที่ค่อยๆ เจริญขึ้น ชื่อว่า "อบรม" หรือเปล่า?

อ.อรรณพ ชื่อว่า อบรม

ท่านอาจารย์ ค่ะ เพราะฉะนั้น เป็นใคร? อบรม หรือเปล่า?

อ.อรรณพ ไม่ใช่เป็นใครอบรม แต่ว่า เป็นความเข้าใจที่เกิดขึ้น

ท่านอาจารย์ ค่ะ ค่อยๆ เจริญขึ้น

อ.อรรณพ ตามปัจจัย ซึ่งเข้าใจยากที่สุด ในเบื้องต้น

เพราะว่า สะสมความเป็นเรา ที่ พระพุทธศาสนาดี เราก็จะฟัง จะทำ จะฝึกอะไร

อ้าว แล้วไม่ให้ทำ ไม่ให้ฝึก แล้วมาศึกษาทำไม?

ก็จะเกิดความค้านอยู่ในใจ

ท่านอาจารย์ ค่ะ จะฝึก หรือ จะฟัง?

ไม่ฟัง แล้วฝึกยังไงคะ?

ขอแสดง วิธีฝึก โดยไม่ฟัง ว่าจะฝึกอย่างไร?

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ซาบซึ้ง ในหทัย

กราเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

และ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน ครับความคิดเห็น 1    โดย paderm  วันที่ 24 พ.ย. 2556

เพราะฉะนั้น ต้องเข้าใจนะคะ ธรรมะ ได้ยิน ได้ฟัง ต้องเข้าใจ

คือ ทุกอย่าง เพื่อเข้าใจ

ไม่ได้แสดงให้ไม่รู้

แต่ทรงแสดงเพื่อให้เข้าใจถูกต้อง ตามความเป็นจริง

ขออนุโมทนาพี่วันชัย มา ณ ที่นี้ ครับ

สาธุ


ความคิดเห็น 2    โดย ผู้ร่วมเดินทาง  วันที่ 24 พ.ย. 2556

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาคุณวันชัยมา ณ กาลครั้งนี้

และขออนุโมทนาทุกๆ ท่านครับ


ความคิดเห็น 3    โดย orawan.c  วันที่ 24 พ.ย. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของคุณวันชัย ภู่งาม และกุศลจิตของทุกๆ ท่าน ค่ะ


ความคิดเห็น 4    โดย Jans  วันที่ 24 พ.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 5    โดย เข้าใจ  วันที่ 24 พ.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 6    โดย j.jim  วันที่ 25 พ.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 7    โดย papon  วันที่ 25 พ.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 8    โดย khampan.a  วันที่ 25 พ.ย. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ท่านอาจารย์ ในครั้งพุทธกาล มีผู้ไปเฝ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

ไปเฝ้าทำไม?

อ.อรรณพ ฟังพระธรรม

ท่านอาจารย์ ใช่ ใช่ไม๊คะ? เพราะฉะนั้น ทรงบำเพ็ญพระบารมี เพื่อตรัสรู้

และ ทรงมีพระมหากรุณา อนุเคราะห์ คนอื่น โดยการทรงแสดงพระธรรม ใช่ไหม?

แล้วจะให้ทำอะไร ที่จะรู้ได้ ถ้าไม่ฟังพระธรรม?

...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณและอนุโมทนาในกุศลวิริยะของพี่วันชัย ภู่งามเป็นอย่างยิ่งครับ

และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...


ความคิดเห็น 9    โดย kinder  วันที่ 25 พ.ย. 2556
ขออนุโมทนาครับ

ความคิดเห็น 10    โดย รู้จบลงที่รู้  วันที่ 25 พ.ย. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ที่รักและเคารพยิ่ง...


ความคิดเห็น 11    โดย rrebs10576  วันที่ 25 พ.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 12    โดย ผิน  วันที่ 26 พ.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 13    โดย napachant  วันที่ 27 พ.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 14    โดย JANYAPINPARD  วันที่ 28 พ.ย. 2556

ขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 15    โดย ch.  วันที่ 28 พ.ย. 2556

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 16    โดย ใหญ่ราชบุรี  วันที่ 29 พ.ย. 2556

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ