ไม่ประมาทในกุศลทุกประเภท
โดย khampan.a  25 ก.ย. 2563
หัวข้อหมายเลข 33027

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๒๔๓]

ไม่ประมาทในกุศลทุกประเภท


กิเลสมากเหลือเกิน แล้วอะไรจะเป็นเครื่องค่อยๆ ขัดเกลา อยากจะมีปัญญา แต่ถ้าไม่มีคุณความดีอื่นๆ เลย จะไหวไหม จะเอาปัญญามาจากไหน เพราะถูกกลุ้มรุมด้วยความไม่ดีหรือความต้องการอยู่ตลอด ด้วยเหตุนี้ไม่ประมาทในกุศลทุกประเภท และกุศลนั้นก็คือบารมี เป็นเครื่องที่จะนำไปสู่การที่จะมีจิตที่เบาสบายปลอดโปร่งไม่ต้องกังวลเดือดร้อนด้วยอกุศลซึ่งพัวพัน ทำให้สามารถที่จะฟังธรรมก็เข้าใจ

การฟังธรรม เพื่อเข้าใจสิ่งซึ่งไม่สามารถที่จะเข้าใจด้วยตัวเองได้ แต่ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังแล้วไตร่ตรอง จนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเอง ไม่ใช่เป็นความเข้าใจของคนอื่นที่จะบอกว่าถูกไหม อย่างนี้ดีไหมหรืออะไรเป็นต้น นี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าทั้งหมดต้องมีปัจจัยพร้อมที่จะทำให้แม้ฟังขณะนี้ เข้าใจแค่ไหน บุญเก่าที่ได้กระทำแล้ว นำมาจนถึงการได้ฟังธรรม แต่ก็ยังมีอุปสรรคได้ เพราะเหตุว่า อกุศลก็มากมายที่สะสมมาก็พร้อมที่จะเป็นปัจจัยเกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้น ก็ต้องเป็นผู้ที่มั่นคงแล้วก็ตรงแล้วก็เห็นประโยชน์จริงๆ


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัยความคิดเห็น 1    โดย nattawan  วันที่ 25 ก.ย. 2563

ไม่ประมาทในกุศลทุกประเภท และกุศลนั้นก็คือบารมี เป็นเครื่องที่จะนำไปสู่การที่จะมีจิตที่เบาสบายปลอดโปร่งไม่ต้องกังวลเดือดร้อนด้วยอกุศลซึ่งพัวพัน ทำให้สามารถที่จะฟังธรรมก็เข้าใจ

ยินดีในความดีค่ะ


ความคิดเห็น 2    โดย chatchai.k  วันที่ 25 ก.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 3    โดย สิริพรรณ  วันที่ 24 ก.ย. 2566

บุญเก่าที่ได้กระทำแล้ว นำมาจนถึงการได้ฟังธรรม
แต่ก็ยังมีอุปสรรคได้ เพราะเหตุว่า อกุศลก็มากมายที่สะสมมาก็พร้อมที่จะเป็นปัจจัยเกิดขึ้นได้
เพราะฉะนั้น ก็ต้องเป็นผู้ที่มั่นคง แล้วก็ตรง แล้วก็เห็นประโยชน์จริงๆ

กราบเท้าบูชาพระคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง