ประโยชน์ของการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า [สัมพหุลภิกขุสูตร]
โดย wittawat  2 ธ.ค. 2554
หัวข้อหมายเลข 20090

ประโยชน์ของการอุบัติขึ้นของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

เมื่อไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สัตว์มีดวงตามืดบอด หลงทางในทางกันดารด้วยอกุศล คือ โลภะ โทสะ โมหะ โดยไม่เห็นโทษภัย ซึ่งขณะนี้ก็ไม่รู้ว่ากำลังอยู่ในทางกันดาร เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้น ทรงสอนให้รู้ลักษณะของสภาพธรรมตามความเป็นจริง ต่างจากความเห็นว่าเที่ยงบ้าง สูญบ้าง เป็นต้น จนสัตว์ประจักษ์แจ้งความจริง พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้.

อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจากสัมพหุลภิกขุ สูตร ...

ข้อความเตือนสติเรื่องสัมพหุลภิกขุสูตรความคิดเห็น 1    โดย ผู้ร่วมเดินทาง  วันที่ 2 ธ.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 2    โดย jaturong  วันที่ 2 ธ.ค. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 3    โดย เซจาน้อย  วันที่ 16 พ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ