โสตทวารวิถีจิต
โดย บ้านธัมมะ  25 ก.ย. 2551
หัวข้อหมายเลข 9965

โสตทฺวาร (ทางหู) +วิถี (แนวทาง ทางเดิน) +จิตฺต (จิต)

วิถีจิตทางหู หมายถึง วิถีจิตทุกดวงที่รู้อารมณ์ที่กำลังปรากฏทางโสตทวาร ทั้งหมด ๑๔ ขณะ ตั้งแต่โสตทวาราวัชชนจิต ๑ โสตวิญญาณ ๑ สัมปฏิจฉันนจิต ๑ สันตีรณจิต ๑ โวฏฐัพพนจิต ๑ ชวนจิต ๗ ตทาลัมพณจิต ๒ความคิดเห็น 1    โดย chatchai.k  วันที่ 1 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ