อยากทราบเรื่องพระวินัยที่ห้ามพระท่านแสดงธรรมขณะที่ใส่บาตร
โดย ups  3 ก.ย. 2551
หัวข้อหมายเลข 9750

เรียน ท่านผู้รู้

ผมอยากทราบว่าขณะที่เราใส่บาตรพระท่านแล้ว พระท่านให้พร พวกเราก็นั่งยองลงกับพื้นเพื่อรับพรจากพระท่าน ถือว่าพระท่านผิดพระวินัยหรือเปล่าครับความคิดเห็น 1    โดย prachern.s  วันที่ 4 ก.ย. 2551

ตามพระวินัยบัญญัติ เวลาพระภิกษุบิณฑบาตในละแวกบ้าน ขณะรับอาหารแล้วให้พร จะทำให้พระท่านต้องอาบัติหลายประการ เพราะเป็นการกระทำที่ไม่สมควรในสมัยครั้งพุทธกาลพระอริยสาวกท่านไม่ทำกันอย่างนี้ ถ้าจะช่วยให้พระไม่ต้องอาบัติ ก็เรียนท่านว่าไม่ต้องให้พร หรือถ้าท่านกล่าวธรรมะ (ให้พร) เราไม่ควรนั่ง ยืนพนมมือก็พอครับ


ความคิดเห็น 2    โดย suwit02  วันที่ 4 ก.ย. 2551

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 3    โดย ups  วันที่ 4 ก.ย. 2551

ขออนุโมทนาครับ

ผมไม่กล้าบอก แต่ว่าอยากให้ท่านผู้รู้ช่วยอ้างในพระไตรปิฎกและผมจะได้นำไปให้ชาวบ้านเขาได้อ่าน เพราะเขารู้สึกไม่ดี ต่อเรา ที่ไม่ยอมนั่งลงรับพร และพระท่านก็จะคอยดูอยู่ ครับ


ความคิดเห็น 4    โดย paderm  วันที่ 4 ก.ย. 2551

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๑๐

[๘๗๓] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคีย์ (กลุ่มภิกษุไม่ดี) ยืนแสดงธรรมแก่บุคคลผู้นั่งอยู่. . .

พระอนุบัญญัติ

๒๑๕. ๗๐. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เรายืนอยู่จักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เจ็บไข้ผู้นั่งอยู่.

สิกขาบทวิภังค์

อันภิกษุผู้ยืนอยู่ ไม่พึงแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้นั่งอยู่ ภิกษุใดอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อ ยืนแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้นั่งอยู่ ต้องอาบัติทุกกฏ.

อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์


ความคิดเห็น 5    โดย เมตตา  วันที่ 5 ก.ย. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 6    โดย ajarnkruo  วันที่ 5 ก.ย. 2551

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณ prachern.s และคุณ paderm ครับ เป็นประโยชน์มากทีเดียวครับ


ความคิดเห็น 7    โดย khampan.a  วันที่ 5 ก.ย. 2551
ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณ prachern.s และคุณ paderm ด้วยครับ

ความคิดเห็น 8    โดย prakaimuk.k  วันที่ 5 ก.ย. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ....

ความคิดเห็น 9    โดย wannee.s  วันที่ 6 ก.ย. 2551

ในครั้งพุทธกาล มีหญิงคนหนึ่งนิมนต์ให้พระเถระไปฉันอาหาร พอพระเถระฉันอาหารเสร็จ ผู้หญิงคนนั้นก็นิมนต์ให้พระเถระแสดงธรรม พระเถระกล่าวว่าเวลาจะมีน้องหญิง พระเถระรักษาพระวินัยไม่แสดงธรรม เพราะว่าผู้หญิงคนนั้นสวมรองเท้าค่ะ


ความคิดเห็น 10    โดย ปริศนา  วันที่ 6 ก.ย. 2551

อนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 11    โดย pornpaon  วันที่ 6 ก.ย. 2551

เป็นคนคุกเข่าใส่บาตร และนั่งเรียบร้อยรับพรพระเหมือนกันค่ะ กำลังคิดๆ ว่าจะเรียนท่านตรงๆ ว่าทำไมเราจึงไม่ทำแบบที่เคยทำ มันอาจดูขัดกับมารยาทไทย แต่ยังไงๆ ก็คงดีกว่าทำให้พระท่านผิดพระวินัย จริงมั้ยคะ

ขออนุโมทนาในกุศลจิตและกุศลวิริยะของทุกท่านค่ะ


ความคิดเห็น 12    โดย จ่าหนาน  วันที่ 9 ก.ย. 2551

ในเรื่องนี้ ผมเองก็อยากทราบเหมือนกันว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มใหน หน้าไหนเพื่อจะได้อ้างอิงให้แน่นหนากับคนที่ไม่เชื่อ เพราะผมเป็นลูกศิษย์พระบิณฑบาต เห็นคนทำผิดบ่อยๆ ก็เลยพิมพ์เป็นเอกสารแจกจ่ายให้คนที่เขาใส่บาตร์ประจำได้อ่าน ก็ได้ผล มีคนเชื่อประมาณ 90 % เขาก็ไม่ขอพรหรือรอรับพรพระ และไม่วางปัจจัย (เงิน) ลงบนฝาบาตร แต่ก็ยังบอกให้เขานั่งลงเพื่อกรวดน้ำ (ไม่ได้ให้นั่งเพื่อรับพร) ส่วน ๑๐ % ก็ไม่รู้จะบอกยังไง เพราะเขาไม่เชื่อ พระก็ยังต้องให้พรเขาอยู่ เพราะไม่ต้องการให้เกิดความขุ่นเคืองใจ คงต้องรอเวลาว่า สักวันเขาคงจะไม่รอรับพรดังเช่นปัจจุบัน


ความคิดเห็น 13    โดย suwit02  วันที่ 9 ก.ย. 2551

ขออนุโมทนาคุณจ่าหนานครับ

สำหรับหลักฐานเรื่อง นั่งรับพรนั้น คุณ ผเดิม ได้แสดงไว้ใน ความเห็นที่ ๔ ครับ

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ทุติยภาค เล่ม ๒ - หน้าที่ ๙๓๒

ส่วนหลักฐานเรื่อง การให้เงินพระนั้น ขอเชิญอ่าน

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ปฐมภาค-ทุติยภาค เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ ๙๔๐


ความคิดเห็น 14    โดย wirat.k  วันที่ 12 ก.ย. 2551

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 15    โดย คุณ  วันที่ 28 ส.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 16    โดย Komsan  วันที่ 28 ส.ค. 2552

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 17    โดย bauloy  วันที่ 31 ส.ค. 2554

ขออนุโมทนาในกุศลของทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นครับ.......


ความคิดเห็น 18    โดย nopwong  วันที่ 19 ก.ย. 2557

ขออนุโมทนา


ความคิดเห็น 20    โดย kullawat  วันที่ 3 ธ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 21    โดย Chalee  วันที่ 9 ธ.ค. 2558

อนุโมทนาบุญค่ะ.


ความคิดเห็น 22    โดย chatchai.k  วันที่ 28 พ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 23    โดย สิริพรรณ  วันที่ 22 ก.พ. 2565

กราบนอบน้อมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า
อนุโมทนาในธรรมทานค่ะที่เป็นไปในการรักษาพระธรรมวินัย บูชาพระคุณพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พุทธบริษัทควรแก่การน้อมปฏิบัติตามให้ถูกต้องตรงตามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบท เพื่อการขัดเกลาของเพศภิกษุอย่างยิ่งค่ะ เราเพศฆาราวาสจึงควรทราบด้วยเพื่อดำรงรักษาพระศาสนาให้สืบต่อด้วยการประพฤติถูกต้องและเผยแพร่ต่อไป


ความคิดเห็น 24    โดย chatchai.k  วันที่ 22 ก.พ. 2565

ขออนุโมทนาครับ