แผ่นใหม่ MP3 ชุด ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๓๑
โดย มศพ.  20 ต.ค. 2565
หัวข้อหมายเลข 44790

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

แผ่น MP3 ออกใหม่
ชุด

ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๓๑

* สนทนาธรรม ณ สถานที่ต่างๆ รวม ๖๐ ตอน *

(ตอนที่ ๑๘๐๑ - ๑๘๖๐)


ขอเชิญคลิกฟังเนื้อหาบางตอนจากแผ่นดังกล่าวได้ที่นี่

ปกิณณกธรรม ตอนที่ 1801
ปกิณณกธรรม ตอนที่ 1802
ปกิณณกธรรม ตอนที่ 1803


MP3 ชุดดังกล่าวนี้

มีให้บริการแล้วที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ท่านที่มีความประสงค์จะรับแผ่นนี้

(มีให้บริการแบบ Micro SD และ USB ด้วย)

ขอเชิญติดต่อได้ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

โทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๖๘ ๐๒๓๙ และ ๐๙๒ ๗๗๗ ๙๘๐๐
. ..ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน ...ความคิดเห็น 1    โดย chatchai.k  วันที่ 20 ต.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ