จะรู้ได้อย่างไรว่า คำสอนไหนเป็นคำสอนขององค์พระศาสดา
โดย หนุ่มกำลังบุญ  25 พ.ย. 2562
หัวข้อหมายเลข 31331

๑. เราจะรู้ได้ยังไงครับว่า คำสอนไหนเป็นคำสอนขององค์พระศาสดา แม้แต่ในพระไตรปิฏกก็จะมีคำสอนอื่นที่แต่งขึ้นมาใหม่ มาสอดแทรก มั่วไปหมด ตัวพระสงฆ์เองก็สอนไม่เหมือนกันเลยในเรื่องๆ เดียว

๒. ปัจจุบันในประเทศไทยยังมีวัดที่ตรงตามคำพระศาสดาอีกหรือเปล่าครับ ถ้ามีช่วยแนะนำวัดนั้นให้หน่อย

ขอบคุณครับความคิดเห็น 1    โดย khampan.a  วันที่ 26 พ.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
-ความจริงแล้ว พระไตรปิฎก ไม่มีใครสามารถแต่งขึ้นมาใหม่ได้ เพราะพระไตรปิฎก คือ พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงตลอด ๔๕ พรรษา ซึ่งพระสาวกได้ศึกษา ดำรงรักษาสืบทอดมา ตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลจนถึงสมัยปัจจุบัน ซึ่งรวบรวมเป็น ๓ ส่วน คือ พระวินัยปิฎก พระสัตตันตปิฎก และ พระอภิธรรมปิฎก

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม คือ ประกาศความจริง เพื่อให้พุทธบริษัทได้เข้าใจถูกเห็นถูกตรงตามความเป็นจริงของธรรม ว่า มีจริง ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น คำใดก็ตามที่กล่าวให้เข้าใจความจริง ย่อมเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ควรค่าแก่การฟังการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ผู้มีปัญญา เห็นประโยชน์ของพระธรรม ฟังพระธรรมด้วยความละเอียดรอบคอบ จริงใจ ตรงต่อความจริง ย่อมสามารถแยกแยะได้ว่า คำใดเป็นคำที่แสดงให้เข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงๆ ซึ่งเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ คำใด ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะต้องตรงตั้งแต่คำแรก คือ คำว่า ธรรม มีจริง เป็นอนัตตา ไม่ใช่สัตว์ บุคคลตัวตน บังคับบัญชาไม่ได้
คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นคำจริงทุกคำ เป็นคำหวังดี เป็นคำอนุเคราะห์เกื้อกูล เพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกของผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษาอย่างแท้จริง เป็นคำที่ใครๆ ก็ไม่สามารถที่จะคัดค้านได้ เพราะเกิดจากพระปัญญาตรัสรู้ความจริงของทุกสิ่งตรงตามความเป็นจริง สิ่งที่ควรจะได้พิจารณาเป็นอย่างยิ่ง คือ ถ้าไม่เริ่มฟัง ไม่เริ่มศึกษา ก็จะไม่มีความเข้าใจเลย ครับ
-ควรที่จะได้เข้าใจ ว่า วัด คือ อะไร?

วัด หรือ อาราม เป็นสถานที่อยู่ของบุคคลต้องการความสงบ เป็นที่อยู่อาศัยของเพศบรรพชิต คือ พระภิกษุทั้งหลาย เพื่อศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญา ขัดเกลากิเลส และเป็นสถานที่ที่ชาวพุทธ ไปฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาและถวายสิ่งที่เหมาะควรแก่เพศบรรพชิต เหมือนอย่างอารามในสมัยพุทธกาล เช่น พระเชตวัน พระเวฬุวัน เป็นต้น ถ้าที่ใดก็ตามไม่เป็นอย่างนี้ มีการทำสิ่งอื่นที่เป็นความไม่สงบ เช่น มีดนตรีมหรสพ ขายของในวัด เป็นต้น นั่น ไม่เป็นอารามหรือวัด ในพระพุทธศาสนา ครับ

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ ครับ
หลักตัดสินพระธรรมวินัย ๘ ประการ

วัดไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว
วัด ไม่ใช่ที่ขายของ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...


ความคิดเห็น 4    โดย Tathata  วันที่ 7 ธ.ค. 2562

สาธุในธรรมค่ะ พระธรรมยิ่งฟังมากยิ่งเกิดความเข้าใจ


ความคิดเห็น 5    โดย Selaruck  วันที่ 10 ธ.ค. 2562

กราบขอบคุณและอนุโมทนาคำตอบของท่านอาจารย์คำปั่นค่ะ

ไม่มีใครสามารถแต่งพระไตรปิฎกขึ้นมาใหม่ได้ ไม่มีอะไรมาสอดแทรกได้ และการอ่านพระไตรปิฎกเพื่อจะให้เข้าใจถ่องแท้ด้วยตัวเองนั้นเป็นเรื่องยากมาก

หากสนใจที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็ต้องศึกษาจากทั้งสามปิฏกนี้เท่านั้น และต้องฟังการอธิบายจากผู้รู้ผู้เข้าใจในพระธรรมจริงๆ เป็นขั้นเป็นตอน เริ่มจากคำแต่ละคำ โดยเฉพาะคำว่า "ธรรมะ" คืออะไร ...

แล้วเราจะไม่มั่วค่ะ

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ


ความคิดเห็น 6    โดย kullawat  วันที่ 11 ธ.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 7    โดย chatchai.k  วันที่ 17 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 8    โดย chatchai.k  วันที่ 23 ม.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อบรมปัญญาให้เข้าใจความจริง จะเป็นประโยชน์ทั้งชาตินี้ และชาติต่อๆ ไป กุศลที่ทำได้เสมอๆ คือ การฟังพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง มีคุณค่ามหาศาลสำหรับชีวิตที่ต้องเดินทางต่อไป อีกแสนไกล และกันดาร

ขอเชิญศึกษาพระธรรม...

รวมลิงก์เมนูต่างๆ ในเว็บไซต์

พระไตรปิฎก

ฟังธรรม

วีดีโอ

ซีดี

หนังสือ

กระดานสนทนา