อโหสิกรรมและกรรมในปัจจุบัน
โดย ทรงศักดิ์  31 ส.ค. 2548
หัวข้อหมายเลข 352

๑. กรรมในปัจจุบันนับเวลาอย่างไรครับ เป็นปัจจุบันขณะหรือเป็นช่วงเวลาปัจจุบันไม่นานนักครับ?

๒. อโหสิกรรมหรือกรรมที่ได้ทำแล้ว หมายรวมถึงกรรมในอดีตชาติและกรรมในชาตินี้ที่เป็นอดีตแล้วใช่หรือไม่ครับ?

ขอขอบพระคุณครับความคิดเห็น 1    โดย study  วันที่ 1 ก.ย. 2548

๑. กรรมในปัจจุปัน หมายถึง กรรมที่บุคคลนั้นทำในชาตินี้ นับเวลาตลอดชาติที่ดำรงความเป็นบุคคลนั้นอยู่

๒. อโหสิกรรม คือ กรรมที่ได้ทำแล้ว ตามข้อความในปฏิสัมภิทามรรค กรรมกถา ท่านพระสารีบุตรอธิบายอโหสิกรรมไว้หลายนัย ทั้งกรรมที่ทำแล้วในอดีตชาติและในชาตินี้


ความคิดเห็น 2    โดย บ้านธัมมะ  วันที่ 1 ก.ย. 2548

ท่านพระสารีบุตร อธิบายอโหสิกรรมไว้หลายนัย ทั้งกรรมที่ทำแล้วในอดีตชาติและในชาตินี้ ฟังได้จาก ...

กรรม ๑๒ (๑๒)

กรรม ๑๒ (๑๑)

กรรม ๑๒ (๑๐)

กรรม ๑๒ (๙)

กรรม ๑๒ (๘)

กรรม ๑๒ (๗)

กรรม ๑๒ (๖)

กรรม ๑๒ (๕)

กรรม ๑๒ (๔)

กรรม ๑๒ (๓)

กรรม ๑๒ (๒)

กรรม ๑๒ (๑)

กรรมปัจจุบัน ๖

อโหสิกรรม ๖

กรรม ๑๒


ฟังธรรมกลุ่ม ...

เข้าใจเรื่องกรรม


ความคิดเห็น 3    โดย chatchai.k  วันที่ 16 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ