ขอเชิญร่วมสนทนาธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ที่ มศพ. วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
โดย มศพ.  8 ก.พ. 2567
หัวข้อหมายเลข 47373

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย


ขอเชิญร่วมสนทนาธรรม
เนื่องในวันมาฆบูชา
ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
วันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สนทนาพระธรรมวินัย
และ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
สนทนาพิเศษ
เรื่อง "การประดิษฐานความมั่นคงในพระธรรม"

และรับชมถ่ายทอดสด ทางสื่อออนไลน์ของ มศพ.


... ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน ...ความคิดเห็น 1    โดย muda muda  วันที่ 16 ก.พ. 2567

กราบอนุโมทนา สาธุค่ะ จะติดตามฟังค่ะ


ความคิดเห็น 2    โดย ธีรพันธ์  วันที่ 18 ก.พ. 2567

กราบอนุโมทนายินดีครับ


ความคิดเห็น 3    โดย khampan.a  วันที่ 20 ก.พ. 2567

กราบเรียน ครับ
เนื่องจากที่จอดรถในลาน มศพ. มีจำนวนจำกัด
จึงขอเชิญให้ใช้รถโดยสารธารณะจะสะดวกมาก ครับ


ความคิดเห็น 4    โดย Jarunee.A  วันที่ 20 ก.พ. 2567

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 6    โดย namarupa  วันที่ 23 ก.พ. 2567

ยินดียิ่งในกุศลจิตค่ะ


ความคิดเห็น 7    โดย jaturong  วันที่ 23 ก.พ. 2567

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 8    โดย chatchai.k  วันที่ 23 ก.พ. 2567

ยินดีในกุศลจิตครับ