อายุวัฒนมงคล : โดย คุณอัมพวรรณ (หมวย) วณวาชยานันท์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๔๕๔๘
โดย วันชัย๒๕๐๔  21 ม.ค. 2566
หัวข้อหมายเลข 45496

อายุวัฒนมงคล

ด้วยจิตท่าน ถึงพร้อม      เมตตา
สู่มวลมิตร กัลยา             พร้อมทั่ว
ขยายธรรม นำภาวนา     เผยพุทธ พจน์เฮย
ให้ศิษย์พ้น แหล่งกลั้ว       ถิ่นเถ้า โลกีย์

ศุภฤกษ์ เบิกดิถี ศรีวิศิษย์
น้อมดวงจิต คารวะ ระลึกถึง
ผู้นับถือ พระพุทธเจ้า เฝ้าคำนึง
เลื่อมใสซึ้ง โสมนัส ด้วยศรัทธา

บำเพ็ญบุญ สุนทรทาน การกุศล
เก็บเกี่ยวผล บุญไว้ ในโลกหน้า
ไม่ประมาท ในโอวาท พระศาสดา
เราพึ่งพา บุญได้ เมื่อปลายทาง

"ท่านฯ สุจินต์ บริหาร วนเขตต์"
เปิดดวงเนตร เห็นธรรม นำกระจ่าง
ดั่งถ้ำมืด แสงจันทร์ส่อง มองเห็นทาง
ให้ปล่อยวาง ทางอบาย หมายหมู่มาร

ครบแปดรอบ เก้าสิบหกปี ศรีบรรจบ
ศิษย์ขอนบ น้อมจิต อธิษฐาน
ที่สิบสาม มกรา ฟ้าบันดาล
น้อมบูชิต ศิระกราน อัญชุลี

ท่านอาจารย์ แน่วแน่ พุทธศาสน์
อภิวาท ปิ่นรัช จักรีศรี
เก้าสิบหกปี บริสุทธิ์ ดุจมณี
เทิดวิถี สู่นิพพาน นิรันดร์เทอญ

อัมพวรรณ (หมวย) วณวาชยานันท์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๔๕๔๘
๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ความคิดเห็น 1    โดย kanchana.c  วันที่ 21 ม.ค. 2566

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณหมวย นอกจากสวยแล้ว ยังแต่กลอนเก่งอีก ดีใจที่เป็นคนอยุธยาเหมือนกันค่ะ กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี


ความคิดเห็น 2    โดย siraya  วันที่ 22 ม.ค. 2566

กราบอนุโมทนาค่ะ