มั่นคงและจริงใจในการขัดเกลากิเลส
โดย khampan.a  14 มิ.ย. 2565
หัวข้อหมายเลข 43231

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๗๒๖]

มั่นคงและจริงใจในการขัดเกลากิเลส


ขณะที่โกรธ พอที่จะนึกได้ไหมว่าจริงใจที่จะขัดเกลา ไม่ใช่เพียงแต่บอกว่าจะขัดเกลา แต่ว่าไม่อภัยคนนั้นคนนี้ หรือว่ายังพอใจที่จะคิดถึงความไม่ดีของคนอื่น ด้วยความขุ่นเคืองใจ

การคิดถึงความไม่ดีของคนอื่นด้วยเมตตาได้ เป็นประโยชน์ แต่ถ้าคิดถึงความไม่ดีของคนอื่น ด้วยความขุ่นข้อง ทุกครั้งที่คิดถึง ขุ่นข้อง ขุ่นเคืองใจ แล้วก็ตั้งหลายวันมาแล้วที่ฟังพระธรรม พอคิดถึงความไม่ดีของคนอื่น ก็ยังขุ่นเคืองใจอีก เพราะฉะนั้น สัจจบารมี ที่ว่าความจริงใจที่จะขัดเกลากิเลส มีมากน้อยแค่ไหน?

บารมี (คุณความดีที่จะทำให้ถึงฝั่งของการดับกิเลส) ทั้งหมด จะขาดไม่ได้เลย เพราะฉะนั้น แม้แต่ความจริงใจที่จะขัดเกลากิเลส ก็จะต้องมี เป็นสัจจบารมี ระลึกได้ที่จะคิดถึงความไม่ดีของคนอื่นด้วยเมตตา มิฉะนั้นแล้ว จะถึงไหมการดับกิเลส ถ้าไม่เข้าใจเรื่องของบารมี? และนอกจากความจริงใจซึ่งเป็นสัจจบารมีแล้ว ก็ยังต้องมีอธิษฐานบารมี คือ ความมั่นคง ไม่หวั่นไหว แม้ว่ามีความจริงใจแล้ว แต่ว่าบางครั้งก็ยังหวั่นไหวไป ก็จะต้องมีอธิษฐานบารมี ว่าต้องมีความมั่นคงในการที่จะเป็นผู้ที่จริงใจ ต่อการที่จะขัดเกลากิเลสด้วย


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัยความคิดเห็น 1    โดย เข้าใจ  วันที่ 14 มิ.ย. 2565

กราบอนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 2    โดย chatchai.k  วันที่ 15 มิ.ย. 2565

กราบอนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 3    โดย ปาริชาตะ  วันที่ 15 มิ.ย. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 4    โดย kullawat  วันที่ 15 มิ.ย. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 5    โดย Smornmas  วันที่ 1 ก.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 6    โดย talaykwang  วันที่ 19 พ.ย. 2566

กราบขอบพระคุณและยินดีในกุศลยิ่งค่ะ