เราดีหรือ?
โดย khampan.a  25 ก.ค. 2566
หัวข้อหมายเลข 46295

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๗๕๒]

เราดีหรือ?

อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ สนทนาธรรมที่โรงแรมแกรนด์ ปา จ.ลำพูน ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖


ใครก็เปลี่ยนแปลงสภาพธรรมไม่ได้เลย แต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าธรรมทั้งหมดแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัย ทำไมคนนั้นใจดีมาก มีความเมตตามีความเป็นมิตรมีความหวังดีมีความเป็นเพื่อน ไม่ว่าใครทั้งนั้น อีกคนหนึ่ง เห็นใครก็ไม่ชอบ ไม่ชอบไปหมด ทำไมถึงต่างกันอย่างนี้ ถ้าไม่มีการที่ไม่เคยที่จะไม่ชอบมาก่อนจนกระทั่งมั่นคง ติคนได้ทั้งวัน มีไหม? ดูไปติไป ไม่ว่าเขาเป็นใคร เรื่องอะไร เราดีหรือจึงติเขา? กำลังติ ดีหรือเปล่า? เห็นไหม? เพราะฉะนั้น ธรรมต้องเป็นธรรม เปลี่ยนไม่ได้เลย สะสมมาอย่างไร ก็เป็นอย่างนั้น


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัยความคิดเห็น 1    โดย เมตตา  วันที่ 26 ก.ค. 2566

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอขอบพระคุณ และยินดีในกุศลจิตของ อ.คำปั่นด้วยค่ะ