ผลของทานและทานบารมีคือคำสอนคนละนัยใช่มั้ยครับ
โดย NYC  16 ม.ค. 2558
หัวข้อหมายเลข 26049

กราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับ

เคยได้ฟังว่า ควรให้ทานแก่เนื้อนาบุญ คือให้แก่ผู้มีศีล เป็นต้น ชื่อว่าทานนั้นมีผลมาก แต่ก็ได้ฟังมาอีกว่า ทานบารมี จะไม่มีการเลือกผู้รับ เพราะขณะที่ให้นั้นเป็นการขัดเกลาความเป็นเรา

ผมจึงอยากทราบว่า คำสอนเรื่องการให้ผลของทานและทานบารมีที่เกิดจากทานเป็นคำสอนคนละนัยใช่หรือไม่ครับ กรณีที่ขัดแย้งกันมากคือเรื่องการให้เงินขอทาน ส่วนใหญ่สังคมปัจจุบันจะแอนตี้การให้เงินแก่ขอทาน ในมุมของคนศึกษาธรรมะบางกลุ่มก็เห็นว่าไปทำทานกับพระดีกว่าเพราะยึดพระสูตรที่บอกว่าให้ทานแก่ผู้มีศีลแล้วจะมีผลมาก แต่อีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าถ้าเป็นทานบารมีจะไม่เลือกผู้รับไม่หวังผล เพราะเป็นไปเพื่อการขัดเกลาตัวตนความคิดเห็น 1    โดย paderm  วันที่ 16 ม.ค. 2558

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

บารมี หมายถึง สภาพธรรมที่ทำให้ถึงฝั่ง ซึงจะต้องประกอบด้วยปัญญา ซึ่งถ้าเป็นการให้ทาน ก็คือ ให้ทานที่ประกอบด้วยปัญญา ให้เพื่อสละความตระหนี่ ขัดเกลากิเลส ส่วนการให้ ที่เลือกผู้รับ คือ ผู้มีปัญญา ย่อมให้ทานกับเนื้อนาบุญ ย่อมมีผลมาก การให้ด้วยการคิดหวังผล กับการเลือกให้ด้วยคิดถูกที่ควรให้ในบุคคลผู้เลิศย่อมต่างกัน เพราะการให้ด้วยโลภะ ไม่ใช่บารมี แต่การเลือกให้ด้วยปัญญา ที่เห็นควรให้กับบุคคลที่เหมาะสม และขัดเกลากิเลสด้วยเป็นบารมี จึงไม่ขัดกันแต่อย่างใด ครับ

ขออนุโมทนา


ความคิดเห็น 2    โดย khampan.a  วันที่ 16 ม.ค. 2558

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การเจริญกุศลในทางพระพุทธศาสนาทุกอย่างทุกประการ ต้องเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสของตนเองเท่านั้น ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นการให้ทาน สละวัตถุสิ่งของเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น เพราะบุคคลผู้ควรแก่การรับทานมีมากทีเดียว การรักษาศีล และการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม เป็นต้น ก็เพื่อขัดเกลากิเลสของตนเองเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อหวังผลหรือต้องการผลจากการได้เจริญกุศลประการนั้นๆ เพราะเมื่อเหตุสมควรแก่ผล ผลก็ต้องเกิดขึ้นเป็นไปอยู่แล้ว โดยไม่ต้องหวัง เพราะในขณะที่หวังนั้น เป็นอกุศล ไม่ใช่กุศล ความเข้าใจพระธรรมเท่านั้น ที่จะอุปการะเกื้อกูล ให้กุศลธรรมประการต่างๆ เจริญขึ้นในชีวิตประจำวัน เป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสของตนเอง จนกว่ากิเลสทั้งปวงจะถูกดับหมดสิ้นไปได้ในที่สุด ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...


ความคิดเห็น 3    โดย wannee.s  วันที่ 16 ม.ค. 2558

ทานบารมี คือการให้เพื่อสละกิเลส สละความตระหนี่ เพื่อให้ถึงฝั่งคือพระนิพพานค่ะ


ความคิดเห็น 4    โดย peem  วันที่ 17 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 5    โดย isme404  วันที่ 19 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 6    โดย chatchai.k  วันที่ 18 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ