ความเป็นธรรม
โดย พุทธรักษา  2 ต.ค. 2552
หัวข้อหมายเลข 13811

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ประโยชน์สูงสุด ของการศึกษาพระธรรม
คือ ให้เกิด "ความเข้าใจถูก" เห็นถูก ในสภาพธรรมที่มีจริงๆ ซึ่ง เราเคย "ยึดถือ" สภาพธรรมเหล่านั้น ว่า "เป็นเรา" ฯ การศึกษาพระธรรม นั้นแล้วแต่ ว่า "ปัญญา" จะสามารถเข้าใจได้แค่ไหน.! ถ้ามีความเข้าใจ "ธรรม" คือ เข้าใจ ว่า ขณะนี้ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นและปรากฏ นั้นมี "ลักษณะเฉพาะของตน" แต่ละอย่างๆ ไม่ปะปนกันเลย.!ซึ่งเป็นการแสดงถึง "ความเป็นธรรม" หมายถึง ความเป็น "ธาตุ" ของสิ่งต่างๆ ที่มีจริงซึ่ง ใคร ก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง "ความเป็นธรรม" ได้

การมีความจำที่มั่นคง ว่า "ทุกอย่างเป็นธรรม" จะเป็นปัจจัยให้ สติ เกิดขึ้น ระลึก ตรง ลักษณะของ สิ่งที่กำลังปรากฏว่า "ธรรม คือ ขณะนี้เอง" "ธรรม" ไม่ใช่ "ชื่อ" ที่เรียนกันมามากมาย แต่ สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เอง ที่เป็น "ตัวธรรมจริงๆ "
แล้วเริ่มต้นจาก "การรู้จักธรรม" การคิด การเข้าใจเอาเอง ไม่สามารถทำให้ "รู้จักธรรม"จึงต้อง "อาศัยการฟังธรรม" ที่พระผู้มีพระภาคฯ ทรงตรัสรู้และทรงพระมหากรุณา นำมาแสดง "โดยละเอียด"

การฟังธรรม เป็นการสะสม เพื่อเป็นการเริ่มต้น ของความเข้าใจถูก โดยไม่ต้องรีบร้อนที่จะฟัง เพื่อที่จะประจักษ์แจ้งการเกิดดับของสภาพธรรม แต่ เป็นการฟังธรรม แล้ว เริ่มมีความเข้าใจจริงๆ ว่า ธรรม เป็น ธรรมธรรม เป็น ธาตุธรรม ไม่ใช่ เรา


ข้อความบางตอนจากการสนทนาธรรม ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏฯ วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒

ขออนุโมทนา
ขออุทิศกุศลแด่คุณพ่อ คุณแม่ และ สรรพสัตว์.ความคิดเห็น 1    โดย chatchai.k  วันที่ 18 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ