พระธรรมละเอียดลึกซึ้ง ยากที่จะเข้าถึงได้ทั้งหมด
โดย ธรรมทัศนะ  21 ก.ย. 2549
หัวข้อหมายเลข 2149

พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตลอด ๔๕ พรรษานั้น เป็นพระธรรมที่ละเอียดลึกซึ้ง ยากที่ปุถุชนผู้มีปัญญาน้อย จะเข้าถึงได้ทั้งหมด เพราะผู้แสดงเป็นผู้มีปัญญามากประกอบด้วยพระญาณที่ไม่สาธารณะทั่วไปแก่บุคคลอื่น ดังนั้น ผู้ศึกษาควรศึกษาอย่างรอบคอบและทั่วถึง มิฉะนั้น อาจเป็นผู้มีความเห็นผิด เป็นผู้กล่าวตู่พระพุทธเจ้า และเป็นผู้ทำลายคำสอนโดยไม่รู้ตัว

อีกอย่างหนึ่ง การศึกษาพระธรรมเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกจากศึกษาเพื่อการเข้าใจพระธรรม ย่อมมีโทษ เพราะขณะนั้นเป็นผู้ไม่มีความเคารพพระธรรม และพระพุทธเจ้าผู้ทรงแสดงพระธรรม และพระสงฆ์ผู้สืบทอดพระธรรมคำสอนสืบต่อกันมา เพราะฉะนั้น ควรศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพ ไม่ควรศึกษาเพื่อการแข่งขัน หรือเพื่อจุดประสงค์อื่นความคิดเห็น 1    โดย pamali  วันที่ 25 ธ.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 2    โดย chatchai.k  วันที่ 27 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 3    โดย Sea  วันที่ 15 ก.พ. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ