เห็นกายในกาย ภายนอกบ้าง เห็นอะไรคะ
โดย ช่อฟ้า  27 ส.ค. 2552
หัวข้อหมายเลข 13378

เห็นกายในกาย ภายใน บ้าง

เห็นกายในกาย ภายนอกบ้าง

เห็นกายในกาย ภายในภายนอกบ้าง

ได้ยินบ่อยค่ะ แต่ไม่ค่อยเข้าใจ ภายใน ภายนอก เป็นอย่างไร และเห็นกายในกาย เป็นอย่างไร ขอท่านผู้รู้ให้ความกระจ่างหน่อยค่ะ .ความคิดเห็น 1    โดย prachern.s  วันที่ 28 ส.ค. 2552
เห็นกายในกาย ภายใน คือ รูปภายในกายตนเอง

เห็นกายในกาย ภายนอก คือ รูปกายของผู้อื่น

เห็นกายในกาย ภายในภายนอก คือ กล่าวรวมทั้งของตนเองและผู้อื่นครับ

ความคิดเห็น 2    โดย วิริยะ  วันที่ 28 ส.ค. 2552

เรียนความเห็นที่ 1

ข้อความที่เจ้าของกระทู้โพสต์มานั้น ก็ได้ยินบ่อยมากนะคะ แต่ไม่เคยรู้หรอกค่ะว่าแปลว่าอะไร สิ่งนั้น คือการเจริญสมถภาวนาใน หัวข้อ กายคตา ใช่ไหมคะ

ขอบพระคุณค่ะ


ความคิดเห็น 3    โดย วันใหม่  วันที่ 28 ส.ค. 2552

อิทมฺปิ พุทฺเธ รัตนํ ปณีตํ เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ

แม้นี้ก็เป็นรัตนะอันประณีตคือพระพุทธเจ้า ด้วยคำสัตย์นี้

ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์ทั้งหลาย
จากคำถามกระทู้

เห็นกายภายในและกายภายนอก ด้วยปัญญาที่เห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา กายภายในคือตัวเราที่หลงยึดถือด้วยความเห็นผิดว่าเป็นเราจริงๆ ก็เป็นธรรมเป็นเพียงธาตุ กายภายนอกคือบุคคลอื่นก็เป็นธรรมทั้งหมด ละความยึดถือว่าเป็นกายของเรา และกายของผู้อื่นเพราะเห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา

เรียนความเห็นที่ 2

เห็นกายภายในและกายภายนอกเป็นการอบรมสติปัฏฐาน (วิปัสสนา) ในหมวดของกายยานุปัสสนาสติปัฏฐาน ไม่ใช่การอบรมสมถภาวนา ส่วนกายคตาสตินั้นเป็นได้ทั้งสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ที่สำคัญขอให้เริ่มต้นเข้าใจถูก ก่อนว่าธรรมคืออะไรย่อมสามารถเข้าใจในประเด็นอื่นได้อย่างถูกต้อง สาธุ


ความคิดเห็น 4    โดย ช่อฟ้า  วันที่ 30 ส.ค. 2552
กระจ่าง แล้วค่ะ ตอนแรกที่ไม่เข้า ใจ ว่า ภายใน ให้ดูให้เห็นว่าร่างกายของเราประกอบด้วย น้ำเลือด น้ำหนอง ฯลฯ ส่วนภายนอก เราจะไปดูที่ใหน วิธีดูแบบนี้เป็น สมถภาวนา ใช่ไหมคะ ต้องขอขอบคุณ อาจารย์เผชิญ และคุณวันใหม่ ที่ทำให้เกิดปัญญา ขออนุโมทนาค่ะ

ความคิดเห็น 5    โดย วารีเย็น  วันที่ 31 ส.ค. 2552

กายในกายพิจารณากายในกายเรานี่แหละไม่มีอะไรมีแต่ธาตุที่เกิดดับ กายภายนอกไม่ใช่ดูคนอื่นหรอกพิจารณากายภายนอกเรานี่แหละที่เรารับรู้นี้เป็นเพียงธาตุที่เกิดดับ


ความคิดเห็น 6    โดย majweerasak  วันที่ 31 ส.ค. 2552

เรียนถามท่าน อ.เผชิญ ครับ

ผมเข้าใจว่า กาย มีสองอย่าง คือ นามกาย กับ รูปกาย

ไม่ทราบว่า กาย ในที่นี้ หมายถึง รูปกายอย่างเดียวใช่ไหมครับ


ความคิดเห็น 7    โดย prachern.s  วันที่ 1 ก.ย. 2552

เรียนความเห็นที่ ๖

คำว่า กาย ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ต้องหมายถึงรูปกายอย่างเดียวครับ


ความคิดเห็น 9    โดย ประสาน  วันที่ 27 เม.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด