เข้าใจพระธรรม ทำให้ความดีเพิ่มขึ้น
โดย khampan.a  2 ก.ค. 2565
หัวข้อหมายเลข 43308

โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

สนทนาธรรมที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

อ้างอิงจาก


สิ่งใดๆ ก็ติดตามไปไม่ได้เลย ร่างกายทั้งหมด ทรัพย์สมบัติทั้งหมด ทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่ได้เว้นแต่ดีและชั่วที่สะสมอยู่ทุกขณะทุกวัน จะติดตามสะสมไป เพราะฉะนั้น ก็ควรจะระลึกถึงพระปัจฉิมวาจา (พระวาจาครั้งสุดท้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) “ไม่ประมาท” ไม่ประมาทแม้แต่ในการฟังธรรมให้เข้าใจและในทุกอย่างด้วย เพราะฉะนั้น ถ้าเข้าใจพระธรรม ทุกคนก็จะมีความดีเพิ่มขึ้นความคิดเห็น 1    โดย เมตตา  วันที่ 2 ก.ค. 2565

    กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพยิ่ง และกราบยินดีในความดี ของ อ.คำปั่น ด้วยค่ะ


ความคิดเห็น 2    โดย chatchai.k  วันที่ 2 ก.ค. 2565

กราบอนุโมทนาครับ