การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นแสนยาก
โดย ธรรมทัศนะ  21 พ.ย. 2550
หัวข้อหมายเลข 5623

การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นแสนยาก เมื่อทรงตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง ทรงเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ทรงสง่างามยิ่งกว่าบุคคลใด ด้วยพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิ์คุณ และพระมหากรุณาคุณ ทรงเป็นที่พึงพอใจแก่เวไนยสัตว์ผู้เกิดศรัทธา เพราะได้ที่พึ่งจากพระธรรมเทศนาอันเป็นไปเพื่อละคลายความทุกข์โศก หล่อเลี้ยงชีวิตด้วยมหากุศลจิต ซึ่งประกอบไปด้วย "ปัญญา"ความคิดเห็น 1    โดย อิสระ  วันที่ 22 พ.ย. 2550

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 2    โดย Komsan  วันที่ 24 พ.ย. 2550
ขออนุโมทนาครับ

ความคิดเห็น 3    โดย เจริญในธรรม  วันที่ 28 เม.ย. 2551
ขออนุโมทนา

ความคิดเห็น 4    โดย suwit02  วันที่ 28 เม.ย. 2551

สาธุ


ความคิดเห็น 5    โดย chatchai.k  วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ