ปฏิบัติธรรม ไม่ใช่การไปทำปฏิบัติ
โดย ธรรมทัศนะ  10 มี.ค. 2552
หัวข้อหมายเลข 11589

คำว่า ปฏิบัติ ที่ใช้กันในภาษาไทย กับปฏิบัติในภาษาบาลี ความหมายไม่ตรงกัน กล่าวคือ โดยมากจะเข้าใจกันว่าเป็นการไปทำ แต่ความจริงแล้วไม่ใช่การไปทำ เพราะเหตุว่าปฏิบัติธรรม ไม่ใช่การไปทำปฏิบัติ ไม่ใช่การไปทำอะไรที่ผิดปกติขึ้นมา แต่ธรรมเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ของธรรม นั่นก็คือ สติและสัมปชัญญะ (ปัญญา) เกิดขึ้นระลึกรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏในขณะนี้ตามความเป็นจริง ซึ่งจะต้องอาศัยการฟัง การศึกษาพระธรรมสะสมความเข้าใจขึ้นไปตามลำดับ เพราะเหตุว่าถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้ว การปฏิบัติถูกต้องย่อมมีไม่ได้อย่างแน่นอน เพราะฉะนั้น ความเข้าใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด สำหรับคำว่าปฏิบัติธรรมนั้น ในพระไตรปิฎกแสดงถึงคำเต็มไว้ คือ ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ หมายถึง การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม คือสมควรแก่การรู้แจ้งอริยสัจจธรรม บรรลุมรรคผลนิพพาน ครับความคิดเห็น 1    โดย paderm  วันที่ 10 มี.ค. 2552
ขออนุโมทนาครับ

ความคิดเห็น 2    โดย suwit02  วันที่ 11 มี.ค. 2552

สาธุ


ความคิดเห็น 3    โดย orawan.c  วันที่ 11 มี.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

ถ้าไม่ศึกษาอย่างถ่องแท้และจริงจัง ก็มีโอกาสเข้าใจผิดว่า

ปฏิบัติธรรม คือ ไปทำปฏิบัติ


ความคิดเห็น 4    โดย JANYAPINPARD  วันที่ 11 มี.ค. 2552
ขออนุโมทนาค่ะ

ความคิดเห็น 5    โดย choonj  วันที่ 13 มี.ค. 2552

เรียนท่านวิทยากร การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม จะเข้าใจได้ไหมครับว่า เป็นการที่สังขารขันธ์ปฏิบัติ หรือจะมีความหมายเป็นอย่างอื่น ครับ

ขอบคุณ


ความคิดเห็น 6    โดย prachern.s  วันที่ 13 มี.ค. 2552
ขอเชิญคลิกที่ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหมายความว่าอย่างไรคะ

ความคิดเห็น 7    โดย pamali  วันที่ 6 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 8    โดย captpok  วันที่ 28 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 9    โดย ธนฤทธิ์  วันที่ 13 เม.ย. 2554
ขออนุโมทนาครับ

ความคิดเห็น 10    โดย เซจาน้อย  วันที่ 16 พ.ย. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 11    โดย jaturong  วันที่ 17 พ.ย. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 13    โดย edu  วันที่ 27 มิ.ย. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับผม ...


ความคิดเห็น 14    โดย Chalee  วันที่ 1 ส.ค. 2555

ขอบคุณค่ะ สาธุ


ความคิดเห็น 15    โดย nopwong  วันที่ 28 พ.ค. 2556

ขออนุโมทนา


ความคิดเห็น 16    โดย khoondee  วันที่ 5 มิ.ย. 2561

ขอขอบพระคุณครับ


ความคิดเห็น 17    โดย chatchai.k  วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ