ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ไปเยี่ยมที่ทำการบ้านธัมมะเวียดนาม ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗
โดย วันชัย๒๕๐๔  1 มี.ค. 2567
หัวข้อหมายเลข 47559


ช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และคณะ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการเดินทางไปสนทนาธรรม ณ ประเทศเวียดนาม ตามคำเชิญของบ้านธัมมะเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ ๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ ตามข่าวที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ (คลิกอ่าน : ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ไปสนทนาธรรมที่ประเทศเวียดนาม ๒๖ กุมภาพันธ์ ถึง ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ) โดยท่านอาจารย์และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมที่ทำการบ้านธัมมะเวียดนาม ณ เมืองไซ่ง่อน ประเทศเวียดนาม ในทันทีที่จบการสนทนาธรรมในช่วงบ่าย

โอกาสนี้คุณ Tam Bach (Bach Thi Minh Tam - อาจารย์สุจินต์เวียดนาม) คุณ Tran Thanh Mai (ผู้สนับสนุนคนสำคัญของบ้านธัมมะเวียดนาม) พร้อมด้วยแกนนำของบ้านธัมมะเวียดนาม คุณ Tran Van Thai คุณ Nguyen Thanh Tam คุณ Tran Thi Hai และ คุณ Nguyen Thi Minh Hang และสหายธรรมชาวบ้านธัมมะเวียดนาม ร่วมกันให้การต้อนรับ

ทันทีที่ไปถึง คุณ Tam Bach (อาจารย์สุจินต์เวียดนาม) ได้กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เดินชมพร้อมทั้งอธิบายและแนะนำส่วนต่างๆ ภายในที่ทำการบ้านธัมมะเวียดนาม ณ เมืองไซ่ง่อน แห่งนี้ ซึ่งคุณ Tam Bach ได้กรุณาเขียนเล่าสรุปช่วงเวลาราวครึ่งชั่วโมงที่มีค่าที่ท่านอาจารย์เข้าเยี่ยมชมที่ทำการของบ้านธัมมะเวียดนามไว้ดังนี้

"..ดิฉันเชิญท่านอาจารย์เข้าสู่ภายในที่ทำการบ้านธัมมะเวียดนาม ซึ่งเพื่อนๆ สหายธรรมที่อยู่ที่นั่นได้ร่วมกันทำความสะอาดไว้แล้วเมื่อตอนช่วงเช้า ท่านอาจารย์มองดูภายในห้องแรกที่เราใช้เพื่อการสนทนาธรรม ซึ่งมีแท่นที่สักการะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และตู้ติดผนังสำหรับเก็บหนังสือพระไตรปิฎกซึ่งมีภาพวาดของท่านอาจารย์อยู่ตรงกลาง ท่านอาจารย์ยิ้มอย่างมีความสุขพร้อมกล่าวว่า "ดีมากค่ะ" หลังจากนั้น ดิฉันได้นำท่านเข้าสู่ห้องถัดไปซึ่งเป็นห้องครัว ท่านก็กล่าวอีกว่า "นี่ก็ดีมากๆ ค่ะ"

เราเดินต่อไปยังห้องเก็บของซึ่งใช้เป็นที่สำหรับเก็บหนังสือธรรม ท่านอาจารย์เมตตายืนให้คุณนภาบันทึกภาพ (ตามที่คุณนภากราบขอโอกาส) และกล่าวว่า " ที่นี่เป็นที่ๆ เหมาะสำหรับการศึกษาธรรมมากๆ ค่ะ"

ต่อจากนั้น เราเดินกลับไปนั่งยังห้องสนทนาธรรม ซึ่งเพื่อนๆ สหายธรรมได้จัดดอกไม้ พร้อมผลไม้และน้ำชา ไว้บนโต๊ะ โดยมีเพื่อนๆ สหายธรรมเข้าแสดงความกตเวฑิตาคุณต่อท่านอาจารย์ที่มีเมตตาอธิบายถึงความลึกซึ้งของพระธรรมให้ทุกคนได้เข้าใจ รวมถึงแม่ชี NHu Huệ และคุณ Le Mai Son

และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณ Thanh Mai ที่เป็นตัวแทนกล่าวถึงทุกๆ ความขอบพระคุณอย่างมากมาย แม้ว่าความเข้าใจของเรายังน้อยมาก แต่การเรียนรู้ความจริงได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปอย่างมาก ซึ่งท่านอาจารย์กล่าวตอบในขณะนั้นว่า ท่านปีติมาก คุณซาราห์กล่าวว่าอาจารย์ของเราประทับใจมากกับความสนใจในธรรมะของเพื่อนชาวเวียดนาม ทุกคนมีความสุขและประทับใจมาก การเยี่ยมชมราวครึ่งชั่วโมงได้จบลงด้วยการถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก.."

ขออนุญาตนำคำบอกเล่าที่คุณ Tam Bach กรุณาเขียนเล่าส่งมาดังกล่าว มาบันทึกไว้ด้วย ดังนี้

" ... I took Ajahn inside the office. Friends who stay there had cleaned the house together in the morning. Ajahn looked at our first room which is used for discussion where there is a Buddha altar and a Tripitaka book shelve with Ajahn’s painting in the middle, she smiled happily and said “very good”. I then led her to the next room, which is the kitchen, she also said “it’s very good “. We continued then to our storage room where Dhamma books are kept. She stood there for khun Napa to take a picture. Ajahn said “it’s a really good place for people to study the Dhamma!”

Afterward we went back to the discussion room to have a seat. Friends have prepared flowers and fruits and tea on the table. Different friends have expressed their gratitude to Ajahn and the Dhamma that she explains so well, including a nun NHu Huệ and Le Mai Son and in particular Thanh Mai who spoke on behalf of many emotional words of gratitude, that although our understanding is still very little but learning the truth has immensely changed our lives. Ajahn’s only comment at those time was: a lot of piti. Sarah said how much our Teachers were impressed with the keen interest in the Dhamma of the Vietnamese friends. Everyone was very happy and touched. After about half an hour, the visit was ended by a group picture taking.

คุณ Tran Thanh Mai (ผู้สนับสนุนคนสำคัญของบ้านธัมมะเวียดนาม) ได้เป็นตัวแทนของชาวบ้านธัมมะเวียดนาม กล่าวสำนึกในพระคุณของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ คุณ Jonathan Abbott และ คุณ Sarah Procter Abbott ที่เพียรอดทนด้วยความเมตตากล่าวแสดงพระธรรมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีความละเอียด ลึกซึ้ง ยากที่จะเข้าใจ ให้ทุกคนพอเข้าใจได้บ้าง แม้จะเพียงเล็กน้อยมากๆ ก็ตาม ก็เป็นสิ่งที่มีค่าที่สูงสุดอย่างยิ่งในชีวิต

คุณ Tran Thanh Mai กรุณาเล่าให้ฟังในภายหลังว่า ยังมีหลายสิ่งที่อยู่ในใจของเธออีกมากที่อยากจะกล่าว แต่ด้วยความปีติและความรู้สึกหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับเธออย่างมากในขณะนั้น ทำให้เธอกล่าวออกมาได้เพียงไม่กี่ประโยค เธอกล่าวว่า ที่ผ่านมาพวกเราอยู่ในโลกมืดเหมือนคนตาบอด แต่ปัจจุบันนี้ได้เริ่มเห็นแสงสว่างและหนทางที่จะเดินไปแล้ว ขอขอบพระคุณเพื่อนๆ สหายธรรมชาวไทย ที่ทำให้เราได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากท่าน ขอบพระคุณสหายธรรมเวียดนามทั้ง ๓๐-๔๐ ท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันในทุกๆ ทาง จนทำให้เรามี "บ้านธัมมะเวียดนาม" อย่างสมบูรณ์แล้วในวันนี้ด้วยความรวดเร็ว

บ้านธัมมะเวียดนามโชคดีมากที่มีผู้นำเช่น คุณตั้ม บั๊ค (Tam Bach) และมีเพื่อนที่ดี เช่น คุณ Thanh Tam และคุณ Tran Hai ความสามารถในการแปลบทสนทนาธรรมที่ยอดเยี่ยมของเธอทั้งสอง เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกเราชาวบ้านธัมมะเวียดนามได้รับความสะดวกสบายในการฟังและสนทนาธรรมกับท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง มีมากมายหลายๆ อย่างที่พวกเราได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนๆ สหายธรรมที่มีค่าของพวกเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เธอซาบซึ้งใจมาก

ขออนุญาตนำข้อความในใจของเธอที่ได้สนทนากัน นำลงบันทึกไว้ ณ ที่นี้ ด้วย ดังนี้

" ... I wanted to say a lot of things but at that time I could only say a few sentences and was too emotional. Like a blind person walking in the dark, now seeing some light to know which direction I should go. Thank you and all our Thai friends. We always learn a lot from you. Vietnam Dhamma home was set up thanks to 30-40 Vn Dhamma friends contributing in many different ways. That's why it was able to be completed quickly.

(ท่านอาจารย์ถ่ายภาพร่วมกับแกนนำบ้านธัมมะเวียดนาม จากซ้าย : คุณ Tran Thanh Mai คุณ Tran Thi Hai คุณ Tran Van Thai คุณ Bach Thi Minh Tam ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ คุณ Nguyen Thi Minh Hang และ คุณ Nguyen Thanh Tam)

VDH is very fortunate to have a leader, Khun Tam Bach, and great friends, Thanh Tam, Tran Hai ... their excellent translation skills are the key factor for Vietnamese students to be able to listen to Achaan’s teachings very conveniently. There are many, many different supports from our precious friends. I appreciate them very much.

อนึ่ง ภาพวาดของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่ทางบ้านธัมมะเวียดนามนำมาประดับไว้ที่ผนังด้านหนึ่งของห้องสนทนาธรรมนั้น เป็นภาพที่วาดขึ้นโดย อาจารย์ กฤษณ์ บัวสุข อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สหายธรรมชาวชมรมบ้านธัมมะภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ ลำดับที่ ๓๖๓๘ ซึ่งท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้กรุณามอบให้กับบ้านธัมมะเวียดนาม เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ คราว สหายธรรมจากบ้านธัมมะเวียดนาม เดินทางมาสนทนาธรรมร่วมกับกลุ่มผู้ศึกษาธรรมชาวต่างชาติ (DSG) ที่ มศพ. ระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

(ภาพจากแฟ้มภาพ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา)

เป็นภาพที่แกนนำบ้านธัมมะเวียดนามและชาวบ้านธัมมะเวียดนาม มีความภาคภูมิใจมาก และที่ผนังห้องอีกด้านหนึ่งเป็นภาพพระรัตนบุษยภาชน์อโศกมหาราชปริวรรต ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาสร้างถวายไว้ ณ พระมูลคันธกุฎีที่สารนาท พาราณสี ประเทศอินเดีย

ขอขอบพระคุณภาพจากการบันทึกของคุณนภา จันทรางศุ ที่ทำให้พวกเราชาวชมรมบ้านธัมมะ มศพ. จากประเทศไทย ได้ร่วมชื่นชมยินดีกับช่วงเวลาที่มีค่ายิ่งของเพื่อนๆ สหายธรรมบ้านธัมมะเวียดนาม ในครั้งนี้

ซึ่งคุณนภา เล่าว่า ท่านอาจารย์มีใบหน้าที่เต็มตื้นไปด้วยปีติที่เอ่อล้นจนสังเกตุเห็นได้ในวันนั้น เป็นวันที่ปีติสุขเกิดแก่สหายธรรมชาวบ้านธัมมะเวียดนาม ที่ปัจจุบันมีความพรั่งพร้อมไปด้วยบ้านใหม่ที่สวยงามล้ำค่ากว่าบ้านไหนๆ ในโลก สมกับคำกล่าวของท่านอาจารย์ขณะเยี่ยมชมว่า " ที่นี่เป็นที่ๆ เหมาะสำหรับการศึกษาธรรมมากๆ ค่ะ" ทั้งยังเป็นบ้านที่ประเสริฐที่สุดในโลก ณ เวลานั้น ด้วยการมาเยือนของท่านผู้มีพระคุณยิ่งใหญ่ ผู้มีนามในชาตินี้ว่า ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

: เอื้อเฟื้อภาพทั้งหมดโดย คุณนภา จันทรางศุ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๕๘๑


ขอเชิญติดตามกระทู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง :

- ณ กาลครั้งหนึ่ง ให้ภาพเล่าเรื่อง ณ เมือง Vung Tau เวียดนาม ๔ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

- ณ กาลครั้งหนึ่ง ให้ภาพเล่าเรื่อง ณ เมือง Binh Chau เวียดนาม ๒ - ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

- ณ กาลครั้งหนึ่ง ให้ภาพเล่าเรื่อง ณ เมืองไซ่ง่อน ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

- ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ไปสนทนาธรรมที่ประเทศเวียดนาม ๒๖ กุมภาพันธ์ ถึง ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

- สหายธรรมจากบ้านธัมมะ เวียดนาม เดินทางมาร่วมสนทนาธรรมกับกลุ่มผู้ศึกษาธรรมชาวต่างชาติ ที่ มศพ.

- ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่สหายธรรมเวียดนาม

- ณ กาลครั้งหนึ่ง อ.สุจินต์ สนทนาธรรมกับชาวเวียดนาม ณ บ้านพักตากอากาศของคุณนภา จันทรางศุ ที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ๗-๑๑ มิ.ย.๖๕


ขอเชิญคลิกชม วีดีโอที่บันทึกภาพและเหตุการณ์แห่งความประทับใจในการเดินทางไปสนทนาธรรมของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ณ เมืองไซ่ง่อน บินเจา และ หวุงเต่า ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ถึง ๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ ซึ่งจัดทำขึ้น โดย บ้านธัมมะเวียดนาม (Dhamma Home Vietnam) ตามคลิปด้านล่าง :ความคิดเห็น 1    โดย namarupa  วันที่ 1 มี.ค. 2567

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ


ความคิดเห็น 2    โดย khampan.a  วันที่ 1 มี.ค. 2567

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง
ขอบพระคุณและยินดีในกุศลวิริยะของพี่วันชัย ภู่งามเป็นอย่างยิ่ง
และยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านด้วยครับ


ความคิดเห็น 3    โดย crazygnook  วันที่ 1 มี.ค. 2567

ขออนุโมทนาครับผม


ความคิดเห็น 4    โดย kanchana.c  วันที่ 1 มี.ค. 2567

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านที่ทำให้เกิดบ้านธัมมะเวียดนามขึ้นในโลก


ความคิดเห็น 5    โดย ไพรศรี  วันที่ 1 มี.ค. 2567

อนุโมทนา สาธุครับ.


ความคิดเห็น 6    โดย Selaruck  วันที่ 2 มี.ค. 2567

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์ที่เคารพสูงยิ่ง

กราบอนุโมทนาในกุศลของพี่น้องชาวเวียดนามยิ่งค่ะ


ความคิดเห็น 7    โดย mammam929  วันที่ 2 มี.ค. 2567

กราบบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และกราบอนุโมทนาในกุศลจิตของสหายธรรมทุกท่านค่ะ


ความคิดเห็น 8    โดย swanjariya  วันที่ 2 มี.ค. 2567

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

กราบยินดีในกุศลของคุณตั้ม บั๊คและสหายธรรมชาวเวียตนามทุกท่าน


ความคิดเห็น 9    โดย Jarunee.A  วันที่ 19 มี.ค. 2567

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 10    โดย Jarunee.A  วันที่ 19 มี.ค. 2567

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง