ข้องอยู่ในภพ
โดย unnop.h  26 ก.ค. 2564
หัวข้อหมายเลข 35113

* พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภการฟังธรรม จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้

* แม้ว่าการฟังพระธรรมจะมีคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะทำให้เข้าใจความจริง และเป็นเหตุให้ถึงฝั่งคือพระนิพพาน แต่การจะฟังพระธรรมจนมีความเข้าใจจริงๆ ก็ไม่ง่ายเลย เพราะเหตุที่สะสมความไม่รู้ และความติดข้องมาอย่างมากมายในชีวิตทุกภพชาติ เมื่อเกิดมาในชาตินี้ จึงมีแต่ความติดข้องในสิ่งที่ยึดถือ และเป็นไปตามกำลังของกิเลสอกุศลต่างๆ จนไม่ได้ฟังพระธรรม

* คนส่วนใหญ่ไม่สนใจที่จะฟังพระธรรม หรือแม้จะเริ่มมีความสนใจจะฟังพระธรรม แต่ก็มีเหตุให้ไม่ได้ฟัง เพราะมีเรื่องธุรกิจการงาน หรือเรื่องอื่นที่ผูกพันบ้าง ฟังแล้วไม่พอใจบ้าง หรือฟังแล้วง่วง ท้อถอย เบื่อบ้าง และเมื่อไม่ได้ฟังพระธรรม ก็ต้องมีชีวิตที่เป็นไปด้วยความยึดถือว่ามีเรา มีของเรา ต่อไป

* ส่วนคนที่จะฟังพระธรรมด้วยความตั้งใจมั่น จนมีความเข้าใจในความเป็นธรรมจริงๆ มีเพียงส่วนน้อย และที่จะอบรมเจริญปัญญาจนถึงฝั่งคือพระนิพพาน ยิ่งมีน้อยมาก

* ดังนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่า "ธรรมดาสัตว์เหล่านี้อาศัยภพแล้วเลยข้องอยู่ในภพนั่นเอง โดยดาษดื่น ชนิดผู้
ถึงฝั่งมีจำนวนน้อย "

* เมื่อได้เกิดมาในกาลเวลาที่ยังมีพระธรรม ก็สมควรที่จะฟัง เพื่อสะสมความเข้าใจถูกในความเป็นธรรมที่ไม่ใช่เรา ซึ่งเป็นความจริงแท้และมีคุณค่าอย่างยิ่งในชีวิตนี้


โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรมความคิดเห็น 1    โดย petsin.90  วันที่ 26 ก.ค. 2564

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 2    โดย chatchai.k  วันที่ 26 ก.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 3    โดย Nattaya40  วันที่ 31 ส.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 4    โดย Nattaya40  วันที่ 31 ส.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 5    โดย Wisaka  วันที่ 27 ก.พ. 2567

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ