พระพุทธเจ้าตรัสไว้เช่นไรเกี่ยวกับการกินเนื้อสัตว์
โดย วิริยะ  30 ธ.ค. 2554
หัวข้อหมายเลข 20262

ขอความกรุณาจากบ้านธัมมะ ช่วยค้นหา link เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง พระพุทธเจ้าตรัสไว้เช่นไรเกี่ยวกับการกินเนื้อสัตว์ เพิ่งคุยกับเพื่อนว่าด้วยหัวข้อนี้ ต้องการอ่านจากการสนทนาธรรมบนเว็บบอร์ดค่ะ

ขอบพระคุณอย่างสูงความคิดเห็น 1    โดย khampan.a  วันที่ 30 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงตลอด ๔๕ พรรษา เป็นไปเพื่อความเข้าใจถูก เห็นถูก เป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของปัญญา ทำให้เข้าใจในเหตุในผลของธรรมตามความเป็นจริง ไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง สำหรับในเรื่องการกินเนื้อสัตว์หรือไม่กินเนื้อสัตว์ ก็เป็นประเด็นสงสัยของคนจำนวนไม่น้อย ซึ่งไม่ใช่เฉพาะในสมัยนี้เท่านั้น แม้แต่ในสมัยพุทธกาล รวมไปถึงในสมัยของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ ก็เคยมีคนสงสัยในเรื่องนี้เหมือนกัน

ขอเชิญคลิกอ่านรายละเอียดได้จากหัวข้อต่อไปนี้ ครับ

อามคันธสูตร ... เสาร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๓

การไม่ทานเนื้อสัตว์

พระพุทธเจ้าทรงฉันเนื้อสัตว์หรือไม่ครับ

การกินเนื้อสัตว์

การรับประทานมังสวิรัติ

ความไม่สะอาด ความมัวหมอง ความเศร้าหมองของจิตนั้น เป็นเรื่องของกิเลส เป็นเรื่องของกุศลธรรม ทั้งหมด ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาหารเลย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเนื้อสัตว์ พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจึงเป็นอนุสาสนี เป็นคำพร่ำสอนให้พุทธบริษัทเห็นโทษของกิเลส ให้เห็นโทษของกุศลทั้งหลายตามความเป็นจริง เพื่อจะได้ขัดเกลา ลดละคลายให้เบาบางลง ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง (ปัญญา) จนกว่าจะถึงความเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสได้ในที่สุด ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...


ความคิดเห็น 2    โดย เซจาน้อย  วันที่ 30 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 3    โดย paderm  วันที่ 30 ธ.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 4    โดย วิริยะ  วันที่ 31 ธ.ค. 2554

เรียนถาม

ได้มีโอกาสเข้าไปอ่านใน link ที่ได้ให้มาแล้ว ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ยังมีข้อสงสัยอีกข้อหนึ่ง คือ อยากทราบว่า ลังกาวตารสูตร มีในพระไตรปิฎกหรือไม่ ดิฉันไม่แน่ใจว่าเคยถามไปแล้วหรือยัง แต่อย่างไรเสีย ขอความกรุณาตอบอีกสักครั้งเพื่อความแน่ใจ เพราะดิฉันเข้าใจว่า ไม่มีพระสูตรนี้


ความคิดเห็น 5    โดย khampan.a  วันที่ 31 ธ.ค. 2554

อ้างอิงจาก : หัวข้อ 20262 ความคิดเห็นที่ 4 โดย วิริยะ

เรียนถาม

ได้มีโอกาสเข้าไปอ่านใน link ที่ได้ให้มาแล้ว ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ ยังมีข้อสงสัยอีกข้อหนึ่งคือ อยากทราบว่า ลังกาวตารสูตร มีในพระไตรปิฎกหรือไม่ ดิฉันไม่แน่ใจว่าเคยถามไปแล้วหรือยัง แต่อย่างไรเสีย ขอความกรุณาตอบอีกสักครั้งเพื่อความแน่ใจ เพราะดิฉันเข้าใจว่า ไม่มีพระสูตรนี้

พระสูตรที่ชื่อว่า ลังกาวตารสูตร ไม่มีในพระไตรปิฎก ครับ


ความคิดเห็น 6    โดย paderm  วันที่ 31 ธ.ค. 2554

เรียนเสริมในความเห็นที่ 5

เรื่อง ลังกาวตารสูตรครับ

ลังกาวตารสูตร เป็นคัมภีร์ของฝ่ายมหายานครับ ซึ่งเนื้อหาของคัมภีร์นี้ แสดงถึงเรื่อง
การบริโภคเนื้อสัตว์ ว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ควรบริโภคเนื้อสัตว์ในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น การบริโภคเนื้อสัตว์ เป็นการกั้นการบรรลุ มรรคผล สัตว์ต่างๆ เกิดเป็นพี่น้อง บิดามารดา บุตร มากันแล้ว การทานเนื้อสัตว์ก็เท่ากับการทาน บุตร บิดา มารดา ดังนั้น การทานเนื้อสัตว์จึงไม่ควรโดยประการทั้งปวง ข้อความยังแสดงต่อไปว่า เนื้อสัตว์เกิดจากสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ การทานสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ย่อมไม่สามารถทำให้ถึงความสะอาดบริสุทธิ์ได้เลยครับ

ซึ่งจากเนื้อหาที่ท่านผู้ถาม เกี่ยวกับพระสูตร ลังกาวตารสูตร แสดงเนื้อหา ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ คราวนี้ เราคงไม่ตัดสินว่า อยู่หรือไม่อยู่ในพระไตรปิฎกเท่านั้น แต่เราตัดสินกันด้วยเหตุผลครับว่า การที่สัตว์จะบริสุทธิ์ได้ อยู่ที่อาหาร หรือ อยู่ที่ข้อปฏิบัติ คือปัญญาที่จะทำให้ดับกิเลส อาหาร เป็นเพียงรูปธรรม รูปธรรมไม่สามารถทำให้นามธรรมคือกิเลสหมดสิ้นได้ ปัญญาต่างหากที่ทำให้กิเลสหมดสิ้นไป และพระพุทธองค์ก็ทรงบริโภคเนื้อสัตว์ และทรงแสดงหนทางดับกิเลส ว่าไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการไม่ทานเนื้อสัตว์ แต่อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นหนทางดับกิเลส สัตว์จะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ไม่ได้อยู่ที่อาหาร แต่อยู่ที่ข้อปฏิบัติของสัตว์นั้นครับ ว่าถูกต้องหรือไม่ อย่างไร

ขออนุโมทนา


ความคิดเห็น 7    โดย วิริยะ  วันที่ 31 ธ.ค. 2554

ขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 8    โดย intra  วันที่ 31 ธ.ค. 2554

ขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 9    โดย pamali  วันที่ 1 ม.ค. 2555

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 10    โดย วิริยะ  วันที่ 2 ม.ค. 2555

เรียนถาม

ขอเรียนถามเพิ่มเติมเกี่ยวเนื่องจากประเด็นการกินเนื้อสัตว์ค่ะว่า ผู้ที่มีอาชีพเป็นเจ้าของโรงฆ่าสัตว์ และลูกจ้างที่ลงมือฆ่าสัตว์ในโรงฆ่านั้นๆ ผิด บาป เหมือนกัน หรือต่างกันอย่างไร


ความคิดเห็น 11    โดย paderm  วันที่ 2 ม.ค. 2555

เรียนความเห็นที่ 10 ครับ

เจ้าของโรงฆ่าสัตว์ เจตนาสั่งให้มีการฆ่าสัตว์ เป็นปาณาติบาต ส่วนตัวลูกน้องที่ลงมือฆ่าก็เป็นปาณาติบาตเหมือนกันครับ


ความคิดเห็น 12    โดย JANYAPINPARD  วันที่ 24 ก.ค. 2556

ขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 13    โดย chatchai.k  วันที่ 7 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 14    โดย chatchai.k  วันที่ 11 ก.ค. 2564

ขอเชิญอ่านเพิ่มเติม ...

อามคันธสูตร ว่าด้วยมีกลิ่นดิบ ไม่มีกลิ่นดิบ และ อรรถกถา