การกินอาหาร,ยาหรือโดนรังสีแล้วร่างกายเปลี่ยนไป
โดย NYC  16 ม.ค. 2558
หัวข้อหมายเลข 26048

การกินอาหาร,ยาหรือโดนรังสีแล้วร่างกายเปลี่ยนไป มีกรรมเป็นเหตุปัจจัยหรือไม่ครับความคิดเห็น 1    โดย paderm  วันที่ 16 ม.ค. 2558

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การกินอาหารแล้วร่างกายเปลี่ยนไปเพราะอาศัยปัจจัยหลายอย่าง เพราะรูปเกิดจากเหตุหลายอย่างทั้งกรรม จิต อุตุ และอาหาร เพราะฉะนั้น รูปที่เกิดจากอาหาร เกิดจากอุตุ เมื่อทานอาหาร ฉายรังสี ก็ทำให้รูปเปลี่ยนแปลงได้ แต่ปัจจัยหลักที่สำคัญ ก็ไม่พ้นจากกรรมเป็นสำคัญ แต่ต้องพิจารณาว่า รูปที่เกิดจากกรรม คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย เป็นต้น รูปอื่นเกิดจากปัจจัยอื่นๆ ได้ เพราะฉะนั้น อาศัยหลายปัจจัยทำให้รูปเปลี่ยนแปลง และต้องพิจารณาด้วยว่าเป็นรูปอะไร ครับ

ขออนุโมทนา


ความคิดเห็น 2    โดย wannee.s  วันที่ 16 ม.ค. 2558

ทุกขณะเป็นผลของกรรมไม่ว่าจะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัส รูปร่างกายก็มาจากผลของกรรม แต่ทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยง แม้รูปก็มีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ค่ะ


ความคิดเห็น 3    โดย khampan.a  วันที่ 16 ม.ค. 2558

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อาหาร ยา หรือ สารเคมีต่างๆ ย่อมมีผลต่อความเป็นไปของรูป ซึ่งก็คือเป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย การที่จะได้รับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจ เป็นผลมาจากกรรมที่ได้กระทำแล้วในอดีต ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งมาก แสดงถึงความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...


ความคิดเห็น 4    โดย chatchai.k  วันที่ 18 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ