เห็นเพื่อลืม
โดย nattawan  12 ก.พ. 2567
หัวข้อหมายเลข 47386

ฟังพระธรรมเพื่อความเข้าใจในสิ่งที่มีจริงที่เป็นธรรมะ เวลาฟังธรรมะถ้าพูดถึงสิ่งที่มีจริง ก็เป็นการเข้าใจความเป็นธรรมะที่มีจริงๆ เพิ่มขึ้น

เห็นเพื่อลืม ... ลึกซึ้งอย่างยิ่ง ... ธรรมะทั้งหมดที่ทรงแสดงไม่ใช่สิ่งที่ง่ายที่จะเข้าใจ เป็นสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ ... กำลังฟังเดี๋ยวนี้ ก็ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่เพียงปรากฏแล้วก็ดับไป แต่หนทางก็มีจากการฟัง แล้วค่อยๆ สะสมความเห็นถูกในความเป็นจริงของธรรมะแต่ละหนึ่ง

เห็นเพื่อลืมจริงๆ หรือเปล่า? แต่ก่อนการฟังธรรมะ เราจะรู้จักเห็นจริงๆ หรือเปล่า ... ทั้งๆ ที่เห็นกำลังมี

ความเป็นไปของธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งรู้ได้ยาก เพราะถ้าถามว่าขณะนี้เห็นอะไร? เป็นการฟังแล้วก็ลืม ฟังแล้ว ... แล้วก็ลืมอีก แต่การกล่าวแต่ละครั้ง เริ่มพิจารณาไตร่ตรอง ขณะนั้นเริ่มสะสมความเห็นถูก ความเข้าใจถูก ซึ่งเกิดพร้อมกับสัญญาความจำที่จะจำพร้อมกับปัญญาคือจำความถูกต้องของสิ่งที่มีว่าคืออะไร แต่ธรรมะมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ไม่ได้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นแม้ฟังแล้วก็ลืมว่าคืออะไร ตอนนี้เห็นมี ... แล้วเห็นคืออะไร? เป็นสิ่งที่มีจริงหรือเปล่า? ตั้งอยู่ตลอดไปหรือเปล่า? เป็นอัตตาหรือเปล่า? เห็นเมื่อกี๊นี้ลืมหรือเปล่า?

ปกติเป็นผู้สะสมความไม่รู้มามาก เริ่มเป็นผู้ตรง เดี๋ยวนี้ติดข้องหรือเปล่า? ถ้าไม่ใช่สติสัมปชัญญะไม่สามารถจะรู้ในลักษณะของความติดข้องได้เลย เราอาจจะคิดพิจารณาได้ว่าความ ติดข้องที่สะสมมามากเป็นเหตุให้เกิดขึ้นมากในชีวิตประจำวัน แต่ถ้าลักษณะของความติดข้องไม่ปรากฏ ก็ยังไม่รู้ลักษณะของความติดข้อง แต่ต้องค่อยๆ รู้ตามลำดับ ที่จะเป็นเหตุให้เราไม่เข้าใจผิดคิดว่าวันๆ หนึ่งดูเหมือนไม่มีอกุศลเลย แต่ความเป็นจริง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสความเป็นจริงโดยละเอียด ที่จะเห็นถึงอกุศลก็มีระดับต่างๆ กัน หยาบ ละเอียด ตามการสะสม

ขณะที่ตื่นจากหลับ แสวงหาทันทีหรือเปล่า? ห้ามไม่ให้อกุศลเกิดไม่ได้ใช่ไหม? เพราะสะสมมาใช่ไหม? ไม่มีหนทางอื่นเลยที่จะค่อยๆ เข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้น นอกจากค่อยๆ ฟัง ธรรมะลึกซึ้งยากที่จะรู้ แม้กล่าวถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ แต่ยังไม่ปรากฏตามความเป็นจริง

เห็นเพื่อนลืม ... เพื่อให้ได้เข้าใจความจริงว่า เป็นไปเพื่อให้ละความติดข้องในสิ่งที่ไม่มี เพราะสิ่งนั้นเกิดแล้วดับแล้ว

พระธรรมแต่ละคำอุปการะจริงๆ เพื่อให้เข้าใจธรรมะขณะนี้ที่กำลังปรากฏ

เชิญชม

สนทนาธรรมออนไลน์
เรื่อง "เห็นเพื่อลืม"

กับ คณะอาจารย์ มศพ.

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 10.00 - 11.30 น.

🟦Facebook​ : วิทยุออนไลน์​บ้านธัมมะ
www.facebook.com/share/v/Nidj2J9RtimLhEXR/?mibextid=2JQ9oc

🟦Facebook​ : ชมรมบ้านธัมมะ
www.facebook.com/share/p/V76cp9h2sLd732jy/?mibextid=I6gGtw

🟥YouTube : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
www.youtube.com/live/XZi-kNxEagc?si=IeU-WP9UDsD9VjFj

ยินดีในความดีของทุกท่านค่ะความคิดเห็น 1    โดย nattawan  วันที่ 12 ก.พ. 2567

แนะนำหนังสือ ...

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ กนกรัตน์ รีสอร์ท ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐


ความคิดเห็น 2    โดย chatchai.k  วันที่ 12 ก.พ. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลจิตครับ