ธรรมกับการบริการ
โดย nattawan  1 ก.พ. 2567
หัวข้อหมายเลข 47345

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ธรรมกับการบริการ ถ้าไม่เข้าใจคำว่า"ธรรม" คำธรรมดาที่คุ้นเคยกันมานาน ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดง ก็จะไม่รู้ความหมายที่แท้จริงเลยว่าคืออะไรและลึกซึ้งอย่างไรบ้าง ถ้าเข้าใจความหมายของคำว่า"ธรรมมะ" จริงๆ ถึงจะรู้ได้ว่า ธรรมอะไรเป็นไปเพื่อการบริการที่ดี เชิญชม www.dhammahome.com/video/topic/6480

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในความดีของทุกท่านค่ะความคิดเห็น 1    โดย nattawan  วันที่ 1 ก.พ. 2567

จะเห็นได้ว่าสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดในการศึกษาพระพุทธศาสนาคือความเข้าใจธรรมะ สิ่งที่มีจริงๆ ขณะนี้ว่าคืออะไร ถ้าไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้คืออะไร จะรู้ได้อย่างไรว่าดีหรือไม่ดี เพราะว่าดีก็มีหลายอย่าง ไม่ดีก็มีหลายอย่าง และธรรมะที่เป็นไปเพื่อการบริการที่ดีที่ไม่ใช่เรา จะสามารถเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงไว้อย่างละเอียด


ความคิดเห็น 2    โดย nattawan  วันที่ 1 ก.พ. 2567

... จะรู้ได้จากคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "ธรรม" เป็นสิ่งที่มีจริง ทุกอย่างเป็นธรรม เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะพูดเรื่อง "บริการ" เรื่องอะไรก็ตามแต่ ไม่พ้นจาก "ธรรม" ...


ความคิดเห็น 3    โดย nattawan  วันที่ 1 ก.พ. 2567

แนะนำหนังสือ พระพุทธศาสนาในชีวิตประจำวัน


ความคิดเห็น 4    โดย nattawan  วันที่ 1 ก.พ. 2567

... ตราบใดที่บาปยังไม่ให้ผล คนเขลายังเข้าใจว่ามีรสหวาน แต่บาปให้ผลเมื่อใด คนเขลาย่อมประสบทุกข์เมื่อนั้น ...