ปัญหามาจากอกุศล
โดย khampan.a  12 ต.ค. 2563
หัวข้อหมายเลข 33090

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๒๕๗]

ปัญหามาจากอกุศล


ปัญหาอยู่ที่จิต ใครเคยคิดบ้าง? ปัญหามีมากทุกอย่างตั้งแต่ตื่น ก็มีปัญหาแล้ว หรือใครไม่มี? ดูเหมือนไม่มี แต่ความจริงก็เป็นปัญหาเล็กปัญหาน้อยอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะถึงปัญหาใหญ่ๆ เพราะฉะนั้น คำตอบที่ทุกคนก็ควรจะได้คิดซึ่งตรงที่สุดก็คือว่า เมื่อกล่าวว่าปัญหาอยู่ที่จิต ถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีปัญหานี่แน่นอนที่สุด เพราะฉะนั้น การฟังพระธรรมเพื่อถึงความไม่มีจิต ไม่มีทุกอย่างซึ่งเป็นธาตุรู้สภาพรู้ เพราะมีสิ่งที่ปรากฏให้รู้ ด้วยความไม่รู้ จึงเกิดปัญหา ด้วยความติดข้องด้วยความต้องการ แล้วก็เกิดการยึดมั่นมากมายในความเป็นเรา ในความเป็นเขา ในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งดูเหมือนเที่ยง ผิดแล้วใช่ไหม? เดี๋ยวนี้ทุกสิ่งที่ปรากฏดูเหมือนเที่ยง ไม่มีอะไรที่เกิดดับเลย แค่นี้ก็ผิดแล้ว เพราะฉะนั้น การฟังพระธรรม ฟังเพื่อเข้าใจความจริงที่ไม่ใช่เราแล้วก็ไม่มีเรา แต่ถ้าเป็นเราฟังจะเป็นอีกแบบหนึ่ง ใช่ไหม? คือเราฟัง แล้วเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเป็นคนดีแล้ว เริ่มละสิ่งที่คนอื่นบอกว่าเราไม่ดี แต่ว่าถ้าไม่มีการฟังพระธรรม เราก็จะไม่รู้สึกตัว เพียงเขาบอก แต่ว่าถ้าได้มีความเข้าใจจริงๆ ว่า ไม่ดี ก็เป็นธรรม เกิดขึ้นปรากฏ ซึ่งขณะนี้แต่ละคำถ้าฟังไตร่ตรองให้เข้าใจขึ้น "ปรากฏเพียงชั่วคราว" คำนี้ตรงที่สุด เพราะว่าเห็นไม่ใช่ได้ยิน แต่เดี๋ยวนี้เหมือนเห็นและได้ยิน ก็แสดงว่าความไม่รู้มีมากแค่ไหน ปัญหาก็ต้องมากด้วย ปัญหาคือความไม่รู้ เพราะฉะนั้น ถ้ารู้แล้วก็จะไม่เกิดปัญหา


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัยความคิดเห็น 1    โดย chatchai.k  วันที่ 12 ต.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 2    โดย kullawat  วันที่ 16 ต.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ