จากปีเก่าสู่ปีใหม่ - เครื่องระลึกความเข้าใจและการน้อมประพฤติปฏิบัติ
โดย สารธรรม  29 ธ.ค. 2553
หัวข้อหมายเลข 17657

(พระพุทธรูปภายในพระวิหารวัดพระธาตุจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่)

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

ถอดเสียงการบรรยายธรรมจาก ... ชุดเทปวิทยุ ครั้งที่ ๑๕๙๖
บรรยายโดย ... ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

จากปีเก่าสู่ปีใหม่ เครื่องระลึกความเข้าใจสภาพธรรม ละการน้อมประพฤติปฏิบัติตาม

วันคืนก็ผ่านไปเรื่อยๆ จากวันเป็นเดือน เป็นปีสำหรับท่านที่ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม แล้วก็น้อมประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมทีละเล็กทีละน้อยนี่นะคะ ทุกๆ วัน จากวันไปสู่เดือน จนกระทั่งถึงปี ควรที่จะได้พิจารณา หรืออาจจะรู้สึกด้วยตัวของตัวเองว่า ในปีหนึ่งๆ นี่ค่ะ ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมเพิ่มขึ้นได้มากน้อยแค่ไหน ควรที่จะเพิ่มขึ้นใช่ไหม
แม้ความเข้าใจ เข้าใจสิ่งที่ได้ฟัง ซ้ำแล้วซ้ำอีก พิจารณาซ้ำแล้วซ้ำอีก สติระลึกที่ลักษณะของสภาพธรรมบ้าง แล้วก็ซ้ำแล้วซ้ำอีกคือ ระลึกทางตา ระลึกทางหู ระลึกทางจมูก ระลึกทางลิ้น ระลึกทางกาย ระลึกทางใจ แล้วแต่ว่า สติปัฏฐานนั้นจะมีปัจจัยเกิดขึ้น ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมใดบ่อยๆ เนืองๆ โดยที่ไม่บังคับ เพราะฉะนั้น ก็ควรที่จะพิจารณาว่า ได้มีการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน เพิ่มความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมเพิ่มขึ้นบ้างมั้ย เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ อะไรก็ตามที่จะเตือนให้ได้พิจารณาธรรม แม้แต่ว่าจะเป็นวัน เดือน ปีที่ผ่านไปแล้ว ก็ชาวโลกนิยมนับถือกันว่า ปีใหม่และปีเก่าก็ตาม แต่ว่าสำหรับผู้ที่ศึกษา ปฏิบัติธรรม ก็ยังอาศัยเหตุนั้นเป็นเครื่องระลึกได้ว่า ได้มีความเข้าใจสภาพธรรมมากน้อยแค่ไหน เพิ่มขึ้นแล้วมากน้อยแค่ไหน เพราะเหตุว่า คำว่า พหุสุต คือผู้ที่ฟังพระธรรมแล้วเข้าใจอรรถของพระธรรม ถึงแม้จะเป็นผู้ที่ฟังน้อย เพราะเหตุว่าคงจะมีส่วนมากทีเดียวที่ไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกจบทั้งอรรถกถาและฎีกา แต่ว่าเป็นผู้ที่พิจารณาข้อความที่ได้ฟังแม้น้อย โดยที่ไม่ผ่านไป ...

ล่างดอย ท้องฟ้ามัวหมองเพราะเมฆที่ปกคลุมบนดอย อรุณทอแสงจนเห็นทะเลหมอกกว้างใหญ่ ขณะนี้ใจของเราเหมือนกับล่างดอยหรือบนดอยความคิดเห็น 1    โดย wannee.s  วันที่ 29 ธ.ค. 2553

ผู้มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเพียงวันเดียว ประเสริฐกว่าผู้มีชีวิตอยู่ร้อยปีแต่ไม่มีปัญญาค่ะ


ความคิดเห็น 2    โดย จักรกฤษณ์  วันที่ 29 ธ.ค. 2553

ปีใหม่แล้วก็ใจหายเพราะเวลาไม่ย้อนกลับมาให้ทบทวนพระธรรมได้อีกแล้ว

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 3    โดย khampan.a  วันที่ 31 ธ.ค. 2553

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

"ฟังพระธรรม ศึกษาธรรม พระธรรม แล้วก็น้อมประพฤติปฏิบัติตามพระธรรม ทีละเล็ก ทีละน้อย"

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

และขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณสารธรรม และทุกๆ ท่านครับ


ความคิดเห็น 4    โดย พุทธรักษา  วันที่ 31 ธ.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 5    โดย pamali  วันที่ 31 ธ.ค. 2553

กราบขอบพระคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของ ทุกๆ ท่านค่ะ


ความคิดเห็น 6    โดย เมตตา  วันที่ 31 ธ.ค. 2553

บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว ไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง สิ่งใดล่วงไปแล้ว สิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้ว และสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ง่อนแง่น ไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆ ได้ บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆ ให้ปรุโปร่งเถิด พึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละ ใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่ง เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย ...

กราบขอบพระคุณและกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
และขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณสารธรรมและทุกๆ ท่านค่ะ


ความคิดเห็น 7    โดย เซจาน้อย  วันที่ 9 ม.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 8    โดย ธนฤทธิ์  วันที่ 22 ธ.ค. 2554

ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 9    โดย pat_jesty  วันที่ 22 ธ.ค. 2554

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 10    โดย jaturong  วันที่ 23 ธ.ค. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 11    โดย orawan.c  วันที่ 23 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

"ฟังพระธรรม ศึกษาธรรมพระธรรม แล้วก็น้อมประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมทีละเล็ก ทีละน้อย"

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณสารธรรมและทุกๆ ท่านค่ะ


ความคิดเห็น 12    โดย natre  วันที่ 23 ธ.ค. 2554

กราบระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์และท่านอาจารย์สุจินต์ครับ


ความคิดเห็น 13    โดย ผิน  วันที่ 24 ธ.ค. 2554

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 14    โดย Nareopak  วันที่ 27 ธ.ค. 2554

ปีหน้าไม่ทราบว่า กุศลหรืออกุศล จะมีมากกว่ากัน แต่ที่รู้แน่แล้วปีนี้อกุศลเกิดมากกว่ากุศล โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ฟังธรรมน้อย การพิจารณาธรรมก็ลดน้อยลงตาม ยังดีอยู่ที่ว่า ได้ฟังธรรมทุกวัน

ขออนุโมทนาในทุกความคิดเห็นค่ะ


ความคิดเห็น 15    โดย intra  วันที่ 28 ธ.ค. 2554

ขอได้มีโอกาสฟังธรรมทั้งปีหน้าและทุกปีตลอดไป เพราะชาติหน้า ไม่รู้ว่าจะได้ฟังอีกหรือเปล่า

ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ


ความคิดเห็น 16    โดย bsomsuda  วันที่ 29 ธ.ค. 2554

"พหุสุต คือ ผู้ที่ฟังพระธรรม แล้วเข้าใจอรรถของพระธรรม ถึงแม้จะเป็นผู้ที่ฟังน้อย เพราะเหตุว่า คงจะมีส่วนมากทีเดียวนะคะ ที่ไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกจบทั้งอรรถกถาและฎีกา แต่ว่าเป็นผู้ที่พิจารณาข้อความที่ได้ฟังแม้น้อย โดยที่ไม่ผ่านไป"

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์
และขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณสารธรรม และทุกท่านค่ะ


ความคิดเห็น 17    โดย วิริยะ  วันที่ 1 ม.ค. 2555

อยากให้ ๓๖๕ วัน เป็นวันที่เหมือนๆ กันหมด คือ วันที่ตั้งใจศึกษาและพิจารณาพระธรรม แต่ความเป็นจริงแล้ว ไม่เป็นเช่นนั้นเลย เพราะมีวันที่เกียจคร้าน และวันที่เบื่อ เพราะฉะนั้น วันปีใหม่หรือวันไหนๆ ก็เหมือนกันหมด วันที่ตั้งใจศึกษาและพิจารณาพระธรรมต่างหากที่เป็นวันพิเศษ

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ค่ะ


ความคิดเห็น 18    โดย aurasa  วันที่ 3 ม.ค. 2555

อนุโมทนากับกุศลจิตทุกท่าน ค่ะ ... ท่านผู้เจริญในธรรม


ความคิดเห็น 19    โดย peem  วันที่ 29 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 20    โดย chatchai.k  วันที่ 7 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 21    โดย swanjariya  วันที่ 1 ม.ค. 2567

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง