ที่ว่ากล่าวถึง ความเป็นเรา นั้น หมายถึงเมื่อไรครับ
โดย lattana_sak  23 ม.ค. 2566
หัวข้อหมายเลข 45501

คือ ด้วยความ สัจจริง นะครับ มากกว่า 90% ผมไม่เคย คิดว่า คำว่า เป้นเรา ในการทำอะไรๆ เช่น เวลาหิว ในใจ ก็ไม่เคยมีความคิด ว่า "เรา หิวแล้ว" หรือชอบอะไร ก้ไม่เคย คิดหรือพูดว่า " เรา ชอบจัง"

โมโห อะไร ก็ไม่เคย บอกว่า เราโมโห

ก้จะเพียงนึกว่า หิว จัง, ชอบนะ, โมโหแล้วนะ ..

จะมีบ้างครั้งที่ ใช้คำว่าเรา เช่น ทำไมเราไม่ถูกล๊อตเตอรี่ เป้นต้น

คือถ้า ไม่ได้นึกว่า เป้นเรา แบบนี้ ก็ถือ ว่า เป็นเราไหม หรือว่าไม่เป็นเรา แล้วจะเป็นเราตอนไหน ครับความคิดเห็น 1    โดย khampan.a  วันที่ 25 ม.ค. 2566

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ธรรมเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่ง แม้จะไม่ได้มีความคิดว่าเป็นเรา เลย แต่ความเป็นเรา ก็มีแล้ว เป็นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว บางเบา โดยไม่รู้ตัวเลย ความเป็นเรา มี ๓ อย่าง คือ ความเป็นเราด้วยตัณหา ความเป็นเรามานะ และ ความเป็นเราด้วยทิฏฐิ (ความเห็นผิด) ตามข้อความใน พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๒- หน้าที่ ๓๐๙ ดังนี้

ในบทว่า รูปํ เอตํ มม เป็นต้น การถือว่า นั่นของเรา เป็นตัณหาคาหะ (ยึดถือด้วยตัณหา) การถือว่า เรา เป็นนั่น เป็นมานคาหะ (ยึดถือด้วยมานะ) การถือว่า นั่นเป็นตัวของเรา เป็นทิฏฐิคาหะ (ยึดถือด้วยความเห็นผิด) เป็นอันตรัส ตัณหา มานะ และทิฏฐิ ซึ่งมีรูปเป็นอารมณ์ ด้วยประการฉะนี้


จะเห็นได้เลยว่า ความเป็นปุถุชนผู้ที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสนั้น ย่อมยึดถือขันธ์ ๕ ว่าเป็นเราด้วยอำนาจตัณหา คือ โลภะ ความติดข้องยินดีพอใจ บ้าง ด้วย มานะความถือตัวบ้าง และ ด้วยมิจฉาทิฏฐิ คือ ความเห็นผิดบ้าง เพราะยังไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมที่กำลังมีกำลังปรากฏ ว่า เป็นเพียงสภาพธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไป ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน
ความเป็นเรา ไม่ได้มีทุกขณะจิต เพราะขณะที่กุศลเกิดขึ้นไม่มีการยึดถือว่าเป็นเรา เพราะเหตุว่าขณะที่กุศลจิตเกิดขึ้นเป็นไปนั้น อกุศลจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยในขณะนั้น
ได้สะสมความเป็นเรา มาอย่างมาก เหนียวแน่นมาก การที่จะค่อยๆ ขัดเกลาละคลายความเป็นเราได้ ก็ต้องได้อาศัยการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เพราะแต่ละคำของพระองค์ เกื้อกูลให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏในในขณะนี้ ว่า เป็นธรรม แต่ละหนึ่งๆ ไม่ใช่เรา ครับ
ขอเชิญคลิกฟังคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ ครับ
เป็นเราโดยตัณหา มานะและ ทิฏฐิ
...ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านครับ...


ความคิดเห็น 2    โดย chatchai.k  วันที่ 26 ม.ค. 2566

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 4    โดย sanit99141@gmail.com  วันที่ 7 ก.พ. 2566

กราบขอบคุณ สาธุอนุโมทนาครับ