ปัญจทวาราวัชชนจิต
โดย บ้านธัมมะ  7 พ.ค. 2551
หัวข้อหมายเลข 8585

ปัญจทวาราวัชชนจิต

ปญฺจทฺวาร (๕ ทาง) + อาวชฺชน (รำพึง) + จิตฺต (จิต)

จิตที่ทำกิจรำพึงถึงอารมณ์ทางทวาร ๕ หมายถึง อเหตุกกิริยาจิตที่เป็นมโนธาตุ ทำอาวัชชนกิจ เกิดได้ ๕ ทวาร รู้ได้ ๕ อารมณ์ ชื่อจึงเปลี่ยนไปตามทวารที่เกิดเช่น เกิดทางตา ชื่อว่า จักขุทวาราวัชชนจิต เกิดทางหู ชื่อว่า โสตทวาราวัชชนจิต เป็นต้น เรียกโดยรวมว่า ปัญจทวาราวัชชนนจิตความคิดเห็น 1    โดย peem  วันที่ 10 ก.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 2    โดย chatchai.k  วันที่ 13 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ