ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ร่วมในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานบ้านธัมมะ มศพ. ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
โดย วันชัย๒๕๐๔  5 มี.ค. 2566
หัวข้อหมายเลข 45641

วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษา และ คณะอาจารย์มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เดินทางไปในโอกาสประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเปิดอาคารสำนักงานบ้านธัมมะ มศพ. ภาคใต้ บริเวณสวนเทพหยา ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

โดยในวันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ ช่วงบ่าย ได้เปิดให้ผู้ที่มาร่วมงาน เข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ในพระรัตนบุษยภาชน์ จำลอง ซึ่งเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ แบ่งจากของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ที่ได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ก่อน คราวเปิดอาคารสำนักงานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ที่ ซอยเจริญนคร ๗๘ กรุงเทพมหานคร

เมื่อท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เดินทางมาถึงอาคารสำนักงานบ้านธัมมะ มศพ. ภาคใต้ บริเวณสวนเทพหยา และ เข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ที่ประดิษฐานอยู่ในพระรัตนบุษยภาชน์ จำลอง แล้ว พลตรี ดร.วีระ พลวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การก่อตั้ง และแนวทางการดำเนินงานของบ้านธัมมะภาคใต้

จากนั้น ผศ.ดร. ธนู พลวัฒน์ อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ออกแบบอาคารสำนักงานแห่งนี้ ได้กล่าวถึงแนวคิดการออกแบบอาคาร และที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ รวมถึงการใช้วัสดุในการก่อสร้างและตกแต่งอาคาร เช่น การใช้ไม้ตาล จากต้นตาล ในการประดับผนัง ปูพื้นอาคารบางส่วน รวมถึงระเบียงที่นั่งโดยรอบอาคาร เพื่อให้อาคารแห่งนี้ กลมกลืนไปกับทัศนียภาพโดยรอบพื้นที่ ที่เต็มไปด้วยต้นตาล เป็นต้น

ต่อจากนั้น คุณอัครา ลาภาพัฒนวณิชย์ หัวหน้าคณะทำงานบ้านธัมมะ มศพ. ภาคใต้ กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของบ้านธัมมะ ภาคใต้ และแนะนำคณะทำงานบ้านธัมมะ ภาคใต้

คุณชาญวิทย์ รัตนชาติ เจ้าของสวนเทพหยา ผู้บริจาคที่ดิน ได้กล่าวแสดงความยินดีของการที่ชาวใต้ ได้มีสถานที่ที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาเพื่อความเข้าใจพระธรรมที่ถูกต้อง ตรงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงมีพระมหากรุณาแสดงไว้ ดังคำกล่าวตอนหนึ่งที่ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้กล่าวในวันนี้ว่า

"..และในที่สุด เราก็ได้มีวันนี้ เป็นวันที่เรารอคอยมานานพอสมควร นานพอสมควรหมายความว่า การที่จะได้เข้าใจพระธรรม โดยทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ แล้วแต่ว่าใครสะสมมาที่สามารถที่จะได้ฟังคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัส นานมาแล้วก็จริง แต่ก็ยังคงดำรงรักษา ที่จะให้คนอื่นได้เข้าใจในความลึกซึ้งอย่างยิ่ง

ที่สำคัญที่สุด ถ้าเราไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆ เราจะฟังคำของพระองค์ด้วยความเข้าใจไหม? เพราะคำของพระองค์ลึกซึ้ง ตามพระคุณธรรมที่ได้ทรงบำเพ็ญมาที่จะรู้ความจริง ถึงความเป็นพระอหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีใครจะเปรียบเทียบได้ แม้ส่วนที่เล็กน้อยที่สุด ต่างกันมาก

เพราะฉะนั้น แต่ละคำที่เราได้ฟัง เป็นสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ คิดดู กำลังมีเดี๋ยวนี้ แต่ใครจะรู้ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสว่าอย่างไร ทุกคำ กว่าจะได้ตรัสคำนั้นๆ ให้เราได้ไตร่ตรอง แล้วก็รู้ความจริงว่า แต่ละคำ กล่าวถึงสิ่งที่มีจริง ที่ลึกซึ้ง สุดที่จะประมาณได้ ต้องอาศัยการบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่ เมื่อได้รับคำพยากรณ์แล้ว สี่อสงไขแสนกัป ไม่ใช่วันหรือเดือน หรือปี

เพราะฉะนั้น แต่ละคำที่ได้ฟัง ถ้าศึกษาด้วยความเคารพจริงๆ เห็นความลึกซึ้ง ในพระคุณ ที่ทำให้เรา จากการที่อยู่มาในสังสารวัฏฏ์ ไม่เคยเข้าใจความจริงอะไรเลย อยู่ไปวันๆ เกิดมาก็ไม่รู้อะไร แล้วก็ไม่รู้ไปทุกวัน จนตาย แล้วก็เกิดอีก ไม่หยุดยั้งเลย แล้วก็อยู่ต่อไปด้วยความไม่รู้

เพราะฉะนั้น ถึงเวลาของแต่ละคน ที่ได้สะสมมา ที่จะได้เป็นผู้ที่ตรง ต่อความเป็นจริง ที่จะเห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งของพระธรรม จะศึกษาด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

และ ณ สถานที่นี้ ก็ได้มีการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเครื่องเตือนให้ระลึกว่า แต่ละคำที่ได้ฟัง จากไหน จากพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ความจริง และส่วนหนึ่งของพระกาย ก็ได้มาประทับ ที่จะให้คนอื่น ได้ไม่ลืมความลึกซึ้ง และพระมหากรุณาของพระองค์ ... "

สำหรับกำหนดการในวันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. ผู้ร่วมงานเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุ จากนั้นมีการสนทนาธรรม โดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะอาจารย์ มศพ. ในเวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. และ ในวันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ในเวลา ๙.๐๐ น.- ๑๑.๐๐ น. ซึ่งท่านสามารถติดตามรับชมและฟังการถ่ายทอดสดได้จากทุกช่องทางของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และ ทางเวปไซต์ของมูลนิธิฯ www.dhammahome.com ขอความเจริญมั่นคงขึ้นในธรรม มีแด่ทุกท่านทั่วกัน

ขอเชิญติดตามกระทู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง :

- ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านธัมมะภาคใต้ จ.สงขลา ในโอกาสประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและเปิดอาคารสำนักงาน

- ประมวลภาพการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และสนทนาธรรม ในวันมาฆบูชา ณ บ้านธัมมะภาคใต้ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖

- ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา อาสาฬหบูชา ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

- ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะ เดินทางไปถวายพระรัตนบุษยภาชน์ อโศกมหาราชปริวรรต ณ พระมูลคันธกุฎี เมืองสารนาท กรุงพาราณสี ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ : คลิกอ่านรายละเอียดที่ลิงก์นี้ : ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ประเทศอินเดีย ๒๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ [ตอนที่ ๓] )ความคิดเห็น 1    โดย Dusita  วันที่ 5 มี.ค. 2566

กราบ อนุโมทนา ค่ะ


ความคิดเห็น 2    โดย namarupa  วันที่ 5 มี.ค. 2566

กราบเท้าท่านอาจารย์และกราบ กรรมการ ที่ปรึกษา และคณะอาจารย์มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ที่ได้เดินทางไปในโอกาสประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเปิดอาคารสำนักงานบ้านธัมมะ มศพ. ภาคใต้ในวันนี้

กราบอนุโมทนาคณะทำงานบ้านธัมมะ มศพ. ภาคใต้ทุกท่าน ที่ทำให้งานมหากุศลครั้งนี้สำเร็จได้ในที่สุดค่ะ


ความคิดเห็น 3    โดย Selaruck  วันที่ 5 มี.ค. 2566

กราบนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น พระธรรม และพระอริยสงฆ์ เหนือเศียรเกล้า

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตต์ที่เคารพอย่างสูงยิ่ง ท่านผู้เป็นแม่ทัพธรรมในยุคนี้ ผู้เป็นหนึ่งในสิ่งที่หาได้ยากในพระพุทธศาสนา

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาในกุศลทุกประการของคุณวันชัยและทีมงานบันทึกและถ่ายทอดการสนทนาธรรมให้พวกเราที่ไม่ได้ไปร่วมงานมหากุศล ได้ติดตามการประดิษฐาณพระบรมสารีริกธาตุและพระธรรม ในครั้งนี้ได้อย่างสมบูรณ์ยิ่ง

กราบอนุโมทนาในกุศลทุกประการของทุกท่านค่ะ


ความคิดเห็น 4    โดย panasda  วันที่ 5 มี.ค. 2566

กราบอนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 5    โดย Bunma  วันที่ 5 มี.ค. 2566

อนุโมทนา


ความคิดเห็น 6    โดย ccrr3  วันที่ 5 มี.ค. 2566

กราบ ด้วยความเคารพใน คำสอน ครับ


ความคิดเห็น 7    โดย จิตโอภาส  วันที่ 5 มี.ค. 2566

กราบบูชาคุณพระรัตนตรัย

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจาย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ขออนุโมทนาในกุศลทุกประการของทุกท่าน ค่ะ สาธุสาธุสาธุ


ความคิดเห็น 8    โดย มังกรทอง  วันที่ 5 มี.ค. 2566

ขอน้อมกราบอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ ขอรับ


ความคิดเห็น 9    โดย khampan.a  วันที่ 5 มี.ค. 2566

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ที่เคารพยิ่ง
ขอบพระคุณและยินดีในกุศลวิริยะของพี่วันชัย ภู่งาม เป็นอย่างยิ่ง
และยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านครับ...


ความคิดเห็น 10    โดย ไพรศรี  วันที่ 5 มี.ค. 2566

กราบบูชาคุณท่านอาจารย์ ครับ.


ความคิดเห็น 11    โดย Naza  วันที่ 5 มี.ค. 2566

กราบบูชาคุณพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเศียรเกล้า ถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ก็จะไม่รู้ความจริงอะไรเลย

อนุโมทนาในกุศลจิตที่มีเมตตาของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณาจารย์ทุกท่าน ทีมงานทุกคน ผู้ร่วมงานทุกท่าน รู้สึกยินดีและปลื้มปิติยิ่ง ที่ช่วยกันส่งต่อพระธรรมคำสอนให้ผู้ที่สะสมมาแล้วได้สะสมเสบียงความรู้เพิ่มเติมต่อไปอีกจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ ในขณะที่ถึงพร้อม ขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็น 12    โดย lokiya  วันที่ 6 มี.ค. 2566

กราบอนุโมทนากัลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านครับ


ความคิดเห็น 13    โดย Dechachot  วันที่ 6 มี.ค. 2566

กราบอนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 14    โดย chatchai.k  วันที่ 11 มี.ค. 2566

กราบอนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 15    โดย meenalovechoompoo  วันที่ 17 มี.ค. 2566

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ