ขอแสดงความยินดีกับคุณวรวุฒิ ปกรณ์ธนภัทร ในโอกาสที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู
โดย วันชัย๒๕๐๔  16 ก.ย. 2566
หัวข้อหมายเลข 46563

ขอแสดงความยินดีกับคุณวรวุฒิ ปกรณ์ธนภัทร (น้องวิน) สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๒๐๔๒ อาสาสมัครทีมกล้องของ มศพ. ที่สอบบรรจุเป็นข้าราชการครูได้ โดยจะได้ไปทำการสอนที่โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ต่อไป

อนึ่ง น้องวิน วรวุฒิ ปกรณ์ธนภัทร เป็นหลานชายของคุณวรรณี แซ่โง้ว สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๕๔๕ และ เป็นบุตรชายคนที่ ๒ ของคุณวันชัย ปกรณ์ธนภัทร สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๙๔ อาสาสมัครทีมกล้องของ มศพ. มีพี่ชายคนโตคือ น้องวอย นายแพทย์วรพัชร ปกรณ์ธนภัทร สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ หมายเลข ๓๑๔ มีน้องชายและน้องสาว คือ น้องเวฟ วรภพ ปกรณ์ธนภัทร สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ หมายเลข ๒๐๔๓ และ น้องวอร์ม วรวรรณ ปกรณ์ธนภัทร สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ หมายเลข ๒๐๔๔ ทั้งหมดเป็นอาสาสมัครทีมกล้องของ มศพ.

ชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ร่วมยินดียิ่งในความสำเร็จของ น้องวิน วรวุฒิ ปกรณ์ธนภัทร มา ณ โอกาสนี้


"ทำดีและศึกษาพระธรรม"

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๑ ในความเมตตาและคำปรารภ ที่ให้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ในครั้งนี้


ขอเชิญติดตามข่าวที่เกี่ยวข้องของครอบครัว "ปกรณ์ธนภัทร" ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง :

- ขอแสดงความยินดีกับคุณวรวรรณ ปกรณ์ธนภัทร นักศึกษาใหม่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

- ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ วรพัชร ปกรณ์ธนภัทร สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๓๑๔

- ขอแสดงความยินดีกับคุณวรภพ ปกรณ์ธนภัทร สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๒๐๔๓

- ขอแสดงความยินดีกับคุณวรภพ ปกรณ์ธนภัทร

- ขอแสดงความยินดีกับคุณวรภพ ปกรณ์ธนภัทร

- ขอแสดงความยินดีกับคุณวรภพ ปกรณ์ธนภัทร

- คุณ วรพัชร ปกรณ์ธนภัทร สอบเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

- ขอแสดงความยินดีกับคุณวรพัชร ปกรณ์ธนภัทร, ดช.ลภัส และดช.ลภน เปรมเจริญความคิดเห็น 1    โดย khampan.a  วันที่ 16 ก.ย. 2566

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของน้องวินด้วยครับ
ขอให้มีความเจริญมั่นคงในหน้าที่การงาน
และเจริญมั่นคงในกุศลธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป นะครับ


ความคิดเห็น 2    โดย chatchai.k  วันที่ 16 ก.ย. 2566

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของ น้องวิน วรวุฒิ ปกรณ์ธนภัทร ครับ


ความคิดเห็น 3    โดย kulwilai  วันที่ 16 ก.ย. 2566

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของ น้องวิน วรวุฒิ ปกรณ์ธนภัทร และยินดีกับครอบครัวปกรณ์ธนภัทร ด้วยค่ะ


ความคิดเห็น 4    โดย ปทุม  วันที่ 25 ก.ย. 2566

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ