ศัตรูตัวใหญ่
โดย khampan.a  16 ก.ย. 2565
หัวข้อหมายเลข 43923

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๗๓๔]

ศัตรูตัวใหญ่


ศัตรูตัวใหญ่ ที่เป็นต้นเหตุ ก็มี ๓ ซึ่งทุกคนได้ยินชื่อบ่อยๆ ไม่มีใครลืมเลย คือ โลภะ โทสะ โมหะ และใน ๓ อย่างนี้ อกุศลธรรมที่ขาดไม่ได้เลยเวลาที่ศัตรูมา ก็คือ โมหะ ความไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ เพราะเหตุว่ายุทธวิธีหรือการดำเนินงาน การปฏิบัติการของโมหะนั้น คือ ปิดกั้นไม่ให้รู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่กำลังปรากฏ นั่นคือหน้าที่ของโมหะ

เพราะฉะนั้น ทางเดียวที่จะละคลายโมหะได้ ก็คือ อบรมสภาพธรรมที่ตรงกันข้ามกับโมหะ คือ ปัญญา ให้เกิดขึ้น รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง มิฉะนั้นแล้วถ้ายังมีความไม่รู้ในลักษณะของสภาพธรรมอยู่ แล้วก็จะไม่ให้มีโมหะ ไม่ให้มีโลภะ เป็นไปไม่ได้ หรือจะ ไม่ให้มีโมหะ ไม่ให้มีโทสะ ก็เป็นไปไม่ได้

เพราะฉะนั้น เมื่ออกุศลทุกอย่างปราศจากโมหะไม่ได้ การรบกับอกุศลธรรม ที่จะไม่ให้อกุศลธรรมเกิดได้จริงๆ ก็จะต้องปราศจากปัญญาไม่ได้เช่นเดียวกัน


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัยความคิดเห็น 1    โดย chatchai.k  วันที่ 17 ก.ย. 2565

กราบอนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 2    โดย muda muda  วันที่ 12 ม.ค. 2566

โลภะเห็นได้ยาก กามาสวะจะไหลไปตามโลภะ เป็นผู้มีปกติเจริญสติปัฏฐาน กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ