เป็นคนดีและเข้าใจธรรม
โดย khampan.a  30 มิ.ย. 2565
หัวข้อหมายเลข 43298

โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

สนทนาธรรมที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑


ชีวิตก็สั้นมาก ไม่รู้ว่าใครจะอยู่ต่อไปอีกนานเท่าไหร่ แต่ว่าลองพิจารณา จะอยู่ในโลกนี้ไม่นานแล้วก็จากไป ระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ จะเป็นคนแบบไหน? มีวิชาความรู้มาก มีเงินทองทรัพย์สินมาก แต่เป็นคนเลว ไม่มีใครชอบเลย เห็นแก่ตัว ประทุษร้ายคนอื่น เบียดเบียนคนอื่น กับผู้ที่เป็นคนดี? เพราะฉะนั้น ถึงแม้ว่าจะมีความรู้มีเงินทอง มีทรัพย์สินมาก แต่เป็นคนเลว ก็ไม่เป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ใครๆ เลยทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น เมื่อจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อีกต่อไป สมควรอย่างยิ่งที่จะรู้ว่า คนดี จะดีขึ้นได้เมื่อได้มีความเข้าใจธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว มิฉะนั้นแล้ว คำของพระองค์ก็ไม่มีประโยชน์ ทรงบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้มา แต่ว่าไม่มีใครสนใจ ไม่มีใครศึกษา แต่ว่าผู้ที่จะได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง คือ ผู้ที่รู้ว่าจะอยู่ในโลกนี้อีกไม่นาน แล้วระหว่างทรัพย์สินเงินทองวิชาความรู้ต่างๆ กับความเป็นคนดีขึ้น ละชั่ว อย่างไหนจะดีกว่ากัน?ความคิดเห็น 1    โดย chatchai.k  วันที่ 30 มิ.ย. 2565

กราบอนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 2    โดย ปาริชาตะ  วันที่ 1 ก.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 3    โดย เมตตา  วันที่ 1 ก.ค. 2565

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง และกราบยินดีในความดีของ อ.คำปั่น และทุกท่านค่ะ