กว่าที่จะไม่มีเรา
โดย เมตตา  20 ต.ค. 2553
หัวข้อหมายเลข 17399

การที่จะรู้ว่าไม่มีเรา เหมือนดังพระอริยเจ้าทั้งหลาย ท่านไม่มีความเห็นผิดในสภาพธรรมว่าเป็นเราอีกต่อไป สำหรับเราก็ต้องเริ่มต้นจากการฟังพระธรรมให้เข้าใจในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ ว่าเป็นแต่เพียงนามธรรม และรูปธรรม ที่ปรากฏแต่ละทาง ไม่ใช่เพียงพูดหรือคิดตามเท่านั้นว่า เห็นเป็นนามธรรม สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นรูปธรรม แต่ต้องเข้าใจตัวจริงของจิตเห็นจริงๆ ซึ่งเป็นนามธรรม เป็นธาตุรู้ เป็นใหญ่ในการรู้แจ้งอารมณ์ ถ้าจิตเห็นไม่เกิดขึ้นเห็น สิ่งที่ปรากฏทางตาก็ไม่สามารถปรากฏได้เลย ผู้ที่ฟังด้วยความเข้าใจขึ้นๆ เมื่อมีความเข้าใจถูกในลักษณะสภาพธรรมมั่นคงจริงๆ สังขารขันธ์ทั้งหลายก็จะทำหน้าที่ปรุงแต่งให้สติระลึกรู้ลักษณะนามธรรมและรูปธรรม

ตามความเป็นจริง...ทีละเล็กทีละน้อย...จนกว่าจะไม่มีเรา...

...กว่าที่จะไม่มีเรา...จิรกาลภาวนาค่ะ

...ขออนุโมทนาค่ะ...ความคิดเห็น 1    โดย pamali  วันที่ 20 ต.ค. 2553

ขอขอบคุณ...คุณเมตตาและขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 2    โดย Noparat  วันที่ 20 ต.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 3    โดย วันชัย๒๕๐๔  วันที่ 20 ต.ค. 2553

"...ไม่ ใช่เพียงพูดหรือคิดตามเท่านั้น..."

"...เมื่อมีความเข้าใจถูกในลักษณะสภาพธรรมมั่นคงจริงๆ สังขารขันธ์ทั้งหลายก็จะทำหน้าที่ปรุงแต่งให้สติระลึกรู้ลักษณะนามธรรมและรูปธรรม ตามความเป็นจริง...ทีละเล็กทีละน้อย........จิรกาลภาวนาค่ะ..."

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของพี่เมตตาด้วยครับความคิดเห็น 4    โดย opanayigo  วันที่ 20 ต.ค. 2553

จนกว่าสังขารขันธ์จะปรุงแต่ง ทีละเล็กละน้อยๆ

อนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 5    โดย pornpaon  วันที่ 20 ต.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 6    โดย จักรกฤษณ์  วันที่ 20 ต.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 7    โดย peesilp  วันที่ 20 ต.ค. 2553

ธรรมนำทางให้ตัวเรา ส่องแสงสว่างให้จิตใจ รู้จักและใช้ได้ถูกกาล

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 8    โดย คุณ  วันที่ 20 ต.ค. 2553
ขออนุโมทนาค่ะ

ความคิดเห็น 9    โดย wirat.k  วันที่ 21 ต.ค. 2553
ขออนุโมทนาครับ

ความคิดเห็น 10    โดย สมศรี  วันที่ 21 ต.ค. 2553

ขอบคุณและอนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 11    โดย ผิน  วันที่ 21 ต.ค. 2553
ขอขอบคุณและอนุโมทนาค่ะ

ความคิดเห็น 12    โดย Thirachat.P  วันที่ 22 ต.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 13    โดย บัวขาว  วันที่ 22 ต.ค. 2553

ขอบคุณและอนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 14    โดย khampan.a  วันที่ 23 ต.ค. 2553

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ธรรม เป็นธรรม ไม่ใช่เรา แต่เพราะความเข้าใจยังไม่มั่นคงพอ จึงยึดถือว่า มีเรา เป็นตัวเรา จึงต้องศึกษาพระธรรม สะสมความเข้าใจไปตามลำดับ เพื่อความเข้าใจจริงๆ ว่า ธรรมเป็นธรรม ไม่ใช่เรา ไม่มีเราในธรรมแต่ละอย่างๆ ครับ

...ขอบพระคุณพี่เมตตา และ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...


ความคิดเห็น 15    โดย Komsan  วันที่ 25 ต.ค. 2553

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 16    โดย thilda  วันที่ 30 ก.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 17    โดย nopwong  วันที่ 31 ก.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนา


ความคิดเห็น 18    โดย orawan.c  วันที่ 7 ส.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 19    โดย chatchai.k  วันที่ 18 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ