ขอแสดงความยินดีกับ คุณประวัติ สลัดชั่ว เจ้าหน้าที่ มศพ. ที่ได้รับวุฒิบัตร อาสาสมัครสาธารณสุข กทม.
โดย วันชัย๒๕๐๔  24 พ.ย. 2565
หัวข้อหมายเลข 45187

สืบเนื่องจากการที่ คุณประวัติ สลัดชั่ว เจ้าหน้าที่ ของ มศพ. และ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๓๒๕ เป็นผู้ที่ปฏิบัติตนด้วยความเสียสละ มีน้ำใจ คอยสนับสนุน ช่วยเหลือ ประชาชนในชุมชนต่างๆ โดยรอบพื้นที่ตั้งของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา จากการประสบกับปัญหาต่างๆ เสมอมา อาทิเช่น การดูแล ตลอดจนช่วยประสานงานในการนำส่งผู้เจ็บป่วยจากโรคระบาดโควิด-๑๙ ตลอดช่วงวิกฤตที่ผ่านมา การเป็นผู้อาสานำยาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนสิ่งของต่างๆ จากการที่ทาง มศพ. ได้รับการบริจาคผ่านทาง ท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม รองประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนตามชุมชนต่างๆ โดยรอบมูลนิธิฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งเป็นผู้รับมอบหมายจากท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม ในการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่างๆ เช่น การช่วยจัดการงานศพ ช่วยดูแลส่งอาหารและของใช้จำเป็นแก่ผู้ป่วยติดเตียง ช่วยประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อเข้ามาให้บริการในด้านสุขอนามัยและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตของประชาชนในชุมชน

จากความตั้งใจและความเสียสละเวลาในการกระทำความดีต่างๆ เพื่อประชาชนดังกล่าว กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๖ บุคคโล ได้มีหนังสือเชิญมายังคุณประวัติ สลัดชั่ว เพื่อเข้าร่วมในการอบรม "อาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๖๕" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม ทางกรุงเทพมหานคร ได้มอบวุฒิบัตร อาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ให้แก่คุณประวัติ สลัดชั่ว ทั้งยังร้องขอให้คุณประวัติ สลัดชั่ว เป็นผู้นำหลัก ในการประสานงานในการทำหน้าที่เป็นแกนนำสุขภาพที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชน ทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ และการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน ระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๖ บุคคโล กรุงเทพมหานคร กับผู้นำชุมชนต่างๆ โดยรอบพื้นที่อีกด้วย

ชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ยินดียิ่งกับคุณประวัติ สลัดชั่ว มา ณ โอกาสนี้

"ทำดีและศึกษาพระธรรม"


(กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๑ ในความเมตตาและคำปรารภ ที่ให้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ในครั้งนี้ "ทำดีและศึกษาพระธรรม")

* * * สมาชิกท่านใด ที่ประสงค์จะแจ้งข่าวกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. โปรดส่งภาพและรายละเอียดของกิจกรรม ไปที่ Line ID : pwanchai2504


ขอเชิญอ่านข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง :

- มศพ.โดย อ.ดวงเดือน บารมีธรรม ให้ความอนุเคราะห์สถานที่แก่ทางราชการ เพื่อตรวจโควิดและสุขภาพ แก่ประชาชน

- มศพ. โดยอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดการเรื่องศพแก่ผู้ยากไร้ในชุมชน

- มศพ. โดยอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19ความคิดเห็น 1    โดย siraya  วันที่ 24 พ.ย. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 2    โดย namarupa  วันที่ 24 พ.ย. 2565

ยินดียิ่งในกุศลจิตของคุณประวัติ หรือคุณหมู จนท.มูลนิธิฯที่เป็นผู้ที่มีจิตเป็นกุศล ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นโดยตลอดมา ขอให้มีความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมตลอดไปค่ะ


ความคิดเห็น 3    โดย swanjariya  วันที่ 24 พ.ย. 2565

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ขอแสดงความยินดีกับคุณหมูขอบพระคุณและอนุโมทนายิ่งในความดีของคุณหมูที่ทำมาตลอดค่ะ


ความคิดเห็น 4    โดย วินัย ไกรสีห์  วันที่ 24 พ.ย. 2565

สาธุ อนุโมทนา


ความคิดเห็น 5    โดย ธีรพันธ์  วันที่ 24 พ.ย. 2565

กราบอนุโมทนายินดีกับคุณประวัติ สลัดชั่ว ด้วยครับ


ความคิดเห็น 6    โดย เมตตา  วันที่ 24 พ.ย. 2565

ขอบพระคุณและ ยินดีในความดีคุณประวัติ สลัดชั่ว ด้วยค่ะ


ความคิดเห็น 7    โดย สิริพรรณ  วันที่ 24 พ.ย. 2565

กราบยินดีในความดีกับพี่หมูทุกประการ และการมีโอกาสที่ดียิ่งในชาตินี้ ที่ได้ฟังพระธรรมจาก มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาด้วยค่ะ


ความคิดเห็น 8    โดย nattawan  วันที่ 24 พ.ย. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 9    โดย ปทุม  วันที่ 24 พ.ย. 2565

กราบอนุโมทนาในกุศลจิต

คุณประวัติ สลัดชั่ว ด้วยค่ะ


ความคิดเห็น 10    โดย khampan.a  วันที่ 24 พ.ย. 2565

ยินดีกับกุศลทุกประการของน้าหมูด้วยครับ
เป็นแบบอย่างที่ดีของความเป็นผู้เสียสละครับ


ความคิดเห็น 11    โดย kulwilai  วันที่ 25 พ.ย. 2565

ยินดียิ่งในคุณความดีของคุณประวัติ สลัดชั่ว ด้วยค่ะ


ความคิดเห็น 12    โดย wannee.s  วันที่ 25 พ.ย. 2565

อนุโมทนาในกุศลทุกประการของน้าหมูด้วยค่ะ


ความคิดเห็น 13    โดย talaykwang  วันที่ 25 พ.ย. 2565

ยินดีในความดีของคุณประวัติ ด้วยค่ะ


ความคิดเห็น 14    โดย papon  วันที่ 25 พ.ย. 2565

ขออนุโมทนาและยินดีด้วยครับพี่หมู


ความคิดเห็น 15    โดย chatchai.k  วันที่ 25 พ.ย. 2565

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 16    โดย ไพรศรี  วันที่ 25 พ.ย. 2565

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ.


ความคิดเห็น 17    โดย ธนฤทธิ์  วันที่ 28 พ.ย. 2565

ขอแสดงความยินดีในความดีของคุณประวัติ สลัดชั่วด้วยครับ


ความคิดเห็น 18    โดย apichet  วันที่ 30 พ.ย. 2565

กราบอนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 19    โดย dron  วันที่ 1 ธ.ค. 2565

ขอแสดงความยินดีและ อนุโมทนาในกุศลจิตของคุณหมู ด้วยครับ ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก